Logo

En son Etkinlikler

Temel Eğitim Programı 2021-2022

Göç Araştırmaları Vakfı

Göç Araştırmaları Vakfı, Akademi bünyesinde her yıl farklı düzeylerde katılımcılara yönelik kademelendirilmiş eğitim modülleri düzenlemektedir.Akademinin alt modüllerinden biri olan Temel Eğitim Programı (TEP), göç ve diaspora konularının, tarihi arka plan ve sosyolojik boyut merkezli olarak işlendiği giriş seminerlerinden oluşturmaktadır. TEP, Güz ve Bahar dönemleri olmak üzere iki dönem sürmektedir. Her dönem iki seminer olmak üzere

Diaspora Politikaları ve Yönetimi İhtisas Programı

Göç Araştırmaları Vakfı

Son yıllarda daha görünür ve yaygın olan diasporalar uluslararası siyasal ve sosyal yapının temel bileşenlerinden birisi olmuştur. Diasporalar tarihsel süreçte değişen siyasal yapılarla birlikte evirilmiş; modern ulus devletin hakim siyasal yapı olmasıyla diasporalar ulus ötesi formlar olarak hemen her milletin sahip olduğu unsurlar olmuştur. Bu durum devletlerin sosyo-kültürel, ekonomik, eğitim, siyasi ve hukuki alanlarda diaspora