Logo
Türkçe Ana Dili ve Çift Dillilik Araştırma Merkezi (TAÇDAM)
Türkçe Ana Dili ve Çift Dillilik Araştırma Merkezi
Merkez Hakkında
Diasporadaki Türkçe eğitimi ile ilgili ülkeler özelinde gelişmelerin takip edilerek incelenmesi önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu bağlamda gerek bu ihtiyacı gidermek gerekse Türkçe eğitimi ile ilgili yapılacak çalışmalara ışık tutmak amacıyla Göç Araştırmaları Vakfı bünyesinde Türkçe Ana Dili ve Çift Dillilik Araştırma Merkezi (TAÇDAM) kurulmuştur. TAÇDAM, Türk diasporasının ana dili ile bağlarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.
TAÇDAM'a Katılmak için Tıklayınız
Vakıf bünyemizde göç, diaspora, İslamofobi ve Türkçe Ana Dili alanlarında akademik çalışmalar yapan araştırma merkezlerimize siz de dahil olabilirsiniz.