Logo
GAV Akademi bünyesinde düzenlenen ve 12 hafta sürecek olan uygulamalı proje yazma eğitimimizin başvuruları başlamıştır. İki haftada bir gerçekleşecek olan dersler için 28 Nisan 2024 ...
Göç Araştırmaları Vakfı tarafından yayımlanan Turkish Journal of Diaspora Studies’in dördüncü cildinin ilk sayısı çıkmıştır. Bu sayıda Türkiye’deki Suriyeliler örneğinde uluslararası göç ve istihdam ilişkileri, ...
Our journal particularly interested in book reviews about migration and diaspora. In our next issue, you can review a book either from the listed books ...
Dear Authors, You are cordially invited to submit your research papers for the fourth volume of the Turkish Journal of Diaspora Studies (TJDS). TJDS aims ...
Temel Eğitim Programı 2023-2024 Göç Araştırmaları Vakfı, Göç ve Diaspora Akademisi olarak bünyesinde her yıl farklı düzeylerde katılımcılara yönelik kademelendirilmiş eğitim modülleri düzenlenmektedir. Akademinin alt ...
Our journal particularly interested in book reviews about migration and diaspora. In our next issue, you can review a book either from the listed books ...
GÖÇLER ÇAĞI MODERN DÜNYADA ULUSLARARASI NÜFUS HAREKETLERİ “Bu kitap uluslararası göçün insanlık tarihinde bir sapma değil, aksine süregelen bir durum olduğunu savunmaktadır. Nüfus hareketleri daima ...
Vakfımız bünyesinde yer alan Göç ve Diaspora Akademisi, katılımcılarına göç ve diaspora konusunu bütüncül bir bakışla, disiplinlerarası boyutta ele alma ve derinlemesine irdeleme fırsatı sunmaktadır. ...
Vakfımız bünyesinde yer alan Göç ve Diaspora Akademisi, katılımcılarına göç ve diaspora konusunu bütüncül bir bakışla, disiplinlerarası boyutta ele alma ve derinlemesine irdeleme fırsatı sunmaktadır. ...
Vakfımız bünyesinde yer alan Göç ve Diaspora Akademisi, katılımcılarına göç ve diaspora konusunu bütüncül bir bakışla, disiplinlerarası boyutta ele alma ve derinlemesine irdeleme fırsatı sunmaktadır. ...
Vakfımız bünyesinde yer alan Göç ve Diaspora Akademisi, katılımcılarına göç ve diaspora konusunu bütüncül bir bakışla, disiplinlerarası boyutta ele alma ve derinlemesine irdeleme fırsatı sunmaktadır. ...
Vakfımız bünyesinde yer alan Göç ve Diaspora Akademisi, katılımcılarına göç ve diaspora konusunu bütüncül bir bakışla, disiplinlerarası boyutta ele alma ve derinlemesine irdeleme fırsatı sunmaktadır. ...
Vakfımız bünyesinde yer alan Göç ve Diaspora Akademisi, katılımcılarına göç ve diaspora konusunu bütüncül bir bakışla, disiplinlerarası boyutta ele alma ve derinlemesine irdeleme fırsatı sunmaktadır. ...
Vakfımız bünyesinde yer alan Göç ve Diaspora Akademisi, katılımcılarına göç ve diaspora konusunu bütüncül bir bakışla, disiplinlerarası boyutta ele alma ve derinlemesine irdeleme fırsatı sunmaktadır. ...
Vakfımız bünyesinde yer alan Göç ve Diaspora Akademisi, katılımcılarına göç ve diaspora konusunu bütüncül bir bakışla, disiplinlerarası boyutta ele alma ve derinlemesine irdeleme fırsatı sunmaktadır. ...
2021 yılında göç ve diaspora alanında uzmanlaşmak isteyen yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası katılımcılarıyla Göç Politikaları ve Yönetimi İhtisas Programı ile Diaspora Politikaları ve ...
Gurbetin Oyları: Yurtdışında Oy Kullanma Hakkı ve Diaspora İnşası ODTÜ Öğretim Üyesi Dr. Besim Can Zırh ile gerçekleştirilecek olan “Gurbetin Oyları: Yurtdışında Oy Kullanma Hakkı ...
Doğru bilginin boşluğu ancak ön yargı ve çarpıtılmış haberler ile doldurulur. Göç ve insan hareketliliklerine dair konular Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar tartışmaların odağına oturmuşken ...
26 Eylül 2021 Federal Almanya Seçimleri’nden sonra Sosyal Demokrat Parti (Sozialdemokratische Partei Deutschlands -SPD), Yeşiller Partisi (Bündnis 90/Die Grünen) ve Hür Demokrat Parti’nin (Freie Demokratische ...
Bu çalışmada, Türkiye’de yabancı düşmanlığının temel sebepleri ve sonuçları analiz edilerek gelen göçlerle birlikte yabancı düşmanlığının artıp artmadığı tartışılmakta, konuya ilişkin çözüm önerileri sunulmaktadır. Bu ...
Göç Araştırmaları Vakfı’nın Türkiye’de diaspora alanında yayımlanan ilk akademik dergisi olan Türk Diaspora Araştırmaları Dergisi’nin altıncı sayısı yayımlandı. Bu sayıda Türkiye’de aldatılan Sahra Altı Afrikalı ...
Göçü kontrol etme ve entegrasyonu iyileştirme yasa tasarısının içeriğine baktığımızda karşımıza çıkan dört önemli başlık görmekteyiz . Bunlar göçmenlerin çalışma hayatına dair düzenlemeler, entegrasyona dair ...
SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM BEYANNAMELERİNDE TÜRK DİASPORASI Türkiye Cumhuriyeti Devleti diasporasının seçimlerde oy kullanmasını önemsemektedir ve bunun için tarihi süreçte çeşitli düzenlemeler yapmıştır. Bu çerçevede, 1950’lerde ...
Hollanda’da eğitim özgürlüğünün anayasal yollarla tanınmış olması, ülkede Hollanda İslam okulları dahil olmak üzere farklı dini görüş ve inançlara sahip okulların açılmasına olanak sağlamıştır. İslam ...
DEVLETLERIN GÖÇMEN KARŞITI POLITIKALARINDA YENI ARAYIŞLAR: SINIR DUVARLARINDAN YÜZEN HAPISHANELERE 21. yüzyılın ilk çeyreği, göçe ve göçmene karşı uygulanan politikaların devletlerin sınırlarında belki de en ...
MAYIS 2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİNE YURT DIŞINDAN GELEN İLK TEPKİLERİN TÜRK DİASPORASINA YANSIMALARI Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turunda yurt dışındaki geçerli oyların %57.47’sini alan Recep ...
2023 SEÇİMLERİNDE YURT DIŞI SEÇMEN ETKİSİ 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Türk diasporası 46 gümrük kapısı ...
0
Tamamlanan Proje
0
Akademik Makale
0
Araştırmacı
0
Akademik Eğitmen

GavPerspektif

Göç Araştırmaları Vakfı Yayınevi

TJDS

Turkish Journal of Diaspora Studies

GavSistem

Göç Araştırmaları Başvuru Sistemi
İhtisas Programlarına Başvurmak İçin Tıklayınız
Vakıf bünyemizde göç, diaspora ve İslamofobi alanlarında verilen İhtisas programlarına aşağıdaki butondan başvurabilirsiniz.

Araştırmacı Kadromuz

Araştırma Merkezlerimiz
Merkezler
  • TÜDAM
  • TÜGAM
  • İDMAM
  • TAÇDAM
TÜDAM
TÜDAM
Türk Diasporası Araştırmaları Merkezi


Vakfımızca, kritik önemi haiz bulunan yurt dışındaki Türklere yönelik anadil, iki dillilik, kimlik, kültür, aidiyet, din, eğitim, örgütlenme, siyasal katılım, kalkınma, nefret söylemi ve benzeri alanlarda araştırmalar yapmak amacıyla Türk Diasporası Araştırmaları Merkezi kurulmuştur.
TÜGAM
TÜGAM
Türkiye Göç Araştırmaları Merkezi


Türkiye’yi ilgilendiren göç ile ilişkili meselelerde araştırmalar yapmak ve politikalar üretmek maksadıyla kurduğumuz Türkiye Göç Araştırmaları Merkezi’nin başlıca çalışma alanlarını Türkiye’ye yönelik göç, göç tarihi, iskân, uyum, katılım politikaları olarak belirledik.
İDMAM
İDMAM
İslam Düşmanlığı ile Mücadele Araştırmaları Merkezi


Göç Araştırmaları Vakfı bünyesinde kurulan İslamofobi ile Mücadele Araştırmaları Merkezi’nin(İDMAM) hedefi Batı’dan Doğu’ya İslamofobinin kökenini ve farklı yönlerini incelemektir. Bu bağlamda İDMAM, İslamafobiye dair farklı bir bakış açısı geliştirmeyi, İslamofobiyi haritalandırmayı, İslamofobiye karşı ses çıkarmayı, politika yapıcılara İslamofobi ile mücadele için öneriler ve fikirler sunmayı amaçlamaktadır.
TAÇDAM
TAÇDAM
Türkçe Ana Dili ve Çift Dillilik Araştırma Merkezi


Diasporadaki Türkçe eğitimi ile ilgili ülkeler özelinde gelişmelerin takip edilerek incelenmesi önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda gerek bu ihtiyacı gidermek gerekse Türkçe eğitimi ile ilgili yapılacak çalışmalara ışık tutmak amacıyla Göç Araştırmaları Vakfı bünyesinde Türkçe Ana Dili ve Çift Dillilik Araştırma Merkezi (TAÇDAM) kurulmuştur. TAÇDAM, Türk diasporasının ana dili ile bağlarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.