Logo
2021 yılında göç ve diaspora alanında uzmanlaşmak isteyen yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası katılımcılarıyla Göç Politikaları ve Yönetimi İhtisas Programı ile Diaspora Politikaları ve ...
Gurbetin Oyları: Yurtdışında Oy Kullanma Hakkı ve Diaspora İnşası ODTÜ Öğretim Üyesi Dr. Besim Can Zırh ile gerçekleştirilecek olan “Gurbetin Oyları: Yurtdışında Oy Kullanma Hakkı ...
Zehra Vlug-Ünver “Hollanda’da İslâmi İlköğretim: Toplumsal Gerginlik Çağında Dini ve Ulusal Değerlerin Müzakeresi” başlıklı semineriyle bizlerle olacak. Seminerimize kayıt olmak için tıklayınız.
Türk Diasporası Araştırmaları Merkezimizin araştırmacılarından Ebubekir Tavacı ve Tuğçe Yağmur tarafından Fransa: Göç ve İslamofobi semineri 25 Nisan 2022 saat 21:00’de zoom uygulaması üzerinden düzenlenecektir. ...
Diaspora Politikaları ve Yönetimi İhtisas Programımız Başladı! Göç Araştırmaları Vakfı bünyesinde yer alan Göç ve Diaspora Akademisi 2021-2022 Diaspora Politikaları ve Yönetimi İhtisas Programımız Dr. ...
Açılış konuşmasını sayın Mehmet Köse’nin yaptığı sempozyum Ekim ayı içerisinde yer alan altı farklı oturum ile sürecek. Açılış konuşmasında İşgücü Göçünün 60. Yılında Almanya’daki Türk ...
Tez Sunumları Seminer Serimiz Dr. Bülent Keleş’in konuk olacağı “Almanya’da İslam ve Müslümanlar” başlıklı seminerimizle devam ediyor! Seminerimize kayıt olmak için tıklayınız!
Araştırma Yöntemleri Seminer Serisi Sona Erdi Vakfımız ile AYBÜ Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde gerçekleşen Araştırma Yöntemleri Seminer Serisi, Dr. Hidayet Sıddıkoğlu ...
Göç, Diaspora ve Sosyal Refah Politikaları Seminer Serimiz Prof. Dr. Tarık Tuncay’ın Avrupa Birliğine üye devletlerin vatandaşlarına yönelik diaspora sosyal koruma politikalarını ele aldığı altıncı ...
Göç, Diaspora ve Sosyal Refah Politikaları Seminer Serimiz Prof. Dr. Tarık Tuncay’ın AB üye devletlerin kendi vatandaşlarına yönelik diaspora sosyal koruma politikalarına değineceğini seminerimizle sona ...
Bu çalışmada, Türkiye’de yabancı düşmanlığının temel sebepleri ve sonuçları analiz edilerek gelen göçlerle birlikte yabancı düşmanlığının artıp artmadığı tartışılmakta, konuya ilişkin çözüm önerileri sunulmaktadır. Bu ...
Göç Araştırmaları Vakfı’nın Türkiye’de diaspora alanında yayımlanan ilk akademik dergisi olan Türk Diaspora Araştırmaları Dergisi’nin altıncı sayısı yayımlandı. Bu sayıda Türkiye’de aldatılan Sahra Altı Afrikalı ...
Göçü kontrol etme ve entegrasyonu iyileştirme yasa tasarısının içeriğine baktığımızda karşımıza çıkan dört önemli başlık görmekteyiz . Bunlar göçmenlerin çalışma hayatına dair düzenlemeler, entegrasyona dair ...
SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM BEYANNAMELERİNDE TÜRK DİASPORASI Türkiye Cumhuriyeti Devleti diasporasının seçimlerde oy kullanmasını önemsemektedir ve bunun için tarihi süreçte çeşitli düzenlemeler yapmıştır. Bu çerçevede, 1950’lerde ...
Hollanda’da eğitim özgürlüğünün anayasal yollarla tanınmış olması, ülkede Hollanda İslam okulları dahil olmak üzere farklı dini görüş ve inançlara sahip okulların açılmasına olanak sağlamıştır. İslam ...
DEVLETLERIN GÖÇMEN KARŞITI POLITIKALARINDA YENI ARAYIŞLAR: SINIR DUVARLARINDAN YÜZEN HAPISHANELERE 21. yüzyılın ilk çeyreği, göçe ve göçmene karşı uygulanan politikaların devletlerin sınırlarında belki de en ...
MAYIS 2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİNE YURT DIŞINDAN GELEN İLK TEPKİLERİN TÜRK DİASPORASINA YANSIMALARI Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turunda yurt dışındaki geçerli oyların %57.47’sini alan Recep ...
2023 SEÇİMLERİNDE YURT DIŞI SEÇMEN ETKİSİ 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Türk diasporası 46 gümrük kapısı ...
2021 Almanya Federal Seçimlerinden sonra kurulan koalisyon hükümetinde yer alan konulardan birisi de Almanya genelindeki ırkçılıkla mücadele etmekti. Bu doğrultuda Deutsche Zentrum für Integrations- und ...
Bu çalışma Türkiye’ye yönelik Afganistan göçünü, yerel aktörlerin görüşleri doğrultusunda gözlemlemek amacındadır. Çalışma kapsamında Van şehir merkezi, ilçeleri ve sınır köylerinde farklı zamanlarda saha çalışmaları ...
0
Tamamlanan Proje
0
Akademik Makale
0
Araştırmacı
0
Akademik Eğitmen

GavPerspektif

Göç Araştırmaları Vakfı Yayınevi

TJDS

Turkish Journal of Diaspora Studies

GavSistem

Göç Araştırmaları Başvuru Sistemi
İhtisas Programlarına Başvurmak İçin Tıklayınız
Vakıf bünyemizde göç, diaspora ve İslamofobi alanlarında verilen İhtisas programlarına aşağıdaki butondan başvurabilirsiniz.

Araştırmacı Kadromuz

Araştırma Merkezlerimiz
Merkezler
  • TÜDAM
  • TÜGAM
  • İDMAM
  • TAÇDAM
TÜDAM
TÜDAM
Türk Diasporası Araştırmaları Merkezi


Vakfımızca kritik önemi haiz bulunan göç, göç tarihi, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkiler ve benzeri alanlarda araştırmalar yapmak maksadıyla Türk Diaspora Araştırmaları Merkezi kurulmuştur.
TÜGAM
TÜGAM
Türkiye Göç Araştırmaları Merkezi


Türkiye’yi ilgilendiren göç ile ilişkili meselelerde araştırmalar yapmak ve politikalar üretmek maksadıyla kurduğumuz Türkiye Göç Araştırmaları Merkezi’nin başlıca çalışma alanlarını Türkiye’ye yönelik göç, göç tarihi, iskân, uyum, katılım politikaları olarak belirledik.
İDMAM
İDMAM
İslam Düşmanlığı ile Mücadele Araştırmaları Merkezi


Göç Araştırmaları Vakfı bünyesinde kurulan İslamofobi ile Mücadele Araştırmaları Merkezi’nin(İDMAM) hedefi Batı’dan Doğu’ya İslamofobinin kökenini ve farklı yönlerini incelemektir. Bu bağlamda İDMAM, İslamafobiye dair farklı bir bakış açısı geliştirmeyi, İslamofobiyi haritalandırmayı, İslamofobiye karşı ses çıkarmayı, politika yapıcılara İslamofobi ile mücadele için öneriler ve fikirler sunmayı amaçlamaktadır.
TAÇDAM
TAÇDAM
Türkçe Ana Dili ve Çift Dillilik Araştırma Merkezi


Diasporadaki Türkçe eğitimi ile ilgili ülkeler özelinde gelişmelerin takip edilerek incelenmesi önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda gerek bu ihtiyacı gidermek gerekse Türkçe eğitimi ile ilgili yapılacak çalışmalara ışık tutmak amacıyla Göç Araştırmaları Vakfı bünyesinde Türkçe Ana Dili ve Çift Dillilik Araştırma Merkezi (TAÇDAM) kurulmuştur. TAÇDAM, Türk diasporasının ana dili ile bağlarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.