Logo
İhtisas Programları
İHTİSAS PROGRAMLARI
İP
"Diaspora Politikaları ve Yönetimi" ve "Göç Politikaları ve Yönetimi" İhtisas Programları ile hem göç meselesi tarihsel, teorik ve pratik yönleriyle ele alınacak hem de diaspora kavramına, Türk diasporasının oluşum sürecine ve diaspora politikalarına yer verilerek multidisipliner bir çalışma ortaya koyulacaktır.
Bu programlarda katılımcıların akademik anlamda daha derinlikli bilgi birikimine sahip olması ile göç ve diaspora politikaları konusunda uzmanlaşması hedeflenmektedir.
Diaspora Politikaları ve Yönetimi İhtisas Programı

Diaspora Politikaları ve Yönetimi İhtisas Programı

Son yıllarda daha görünür ve yaygın olan diasporalar uluslararası siyasal ve sosyal yapının temel bileşenlerinden birisi olmuştur. Diasporalar tarihsel süreçte…

Etkinliğe Git