Logo

Temel Eğitim Programı 2021-2022

Göç Araştırmaları Vakfı

Göç Araştırmaları Vakfı, Akademi bünyesinde her yıl farklı düzeylerde katılımcılara yönelik kademelendirilmiş eğitim modülleri düzenlemektedir.Akademinin alt modüllerinden biri olan Temel Eğitim Programı (TEP), göç ve diaspora konularının, tarihi arka plan ve sosyolojik boyut merkezli olarak işlendiği giriş seminerlerinden oluşturmaktadır. TEP, Güz ve Bahar dönemleri olmak üzere iki dönem sürmektedir. Her dönem iki seminer olmak üzere