Logo

Göç Politikaları ve Yönetimi İhtisas Programı

Göç Araştırmaları Vakfı

Türkiye yüzyıllardır göçün merkezinde yer alan ve gerek dışarıdan aldığı gerekse de dışarıya verdiği göç ile derin bir göç hafızasına sahip olan bir ülkedir. Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze kadar çeşitli göç tecrübelerinde farklı politikalar izlenmiştir. Günümüzde ise daha kapsamlı bir göç yönetiminin ele alınması gerektiği düşüncesinden hareketle, uluslararası tecrübelerden de yararlanarak yeni bir göç yönetimi ve

Temel Eğitim Programı 2021-2022

Göç Araştırmaları Vakfı

Göç Araştırmaları Vakfı, Akademi bünyesinde her yıl farklı düzeylerde katılımcılara yönelik kademelendirilmiş eğitim modülleri düzenlemektedir.Akademinin alt modüllerinden biri olan Temel Eğitim Programı (TEP), göç ve diaspora konularının, tarihi arka plan ve sosyolojik boyut merkezli olarak işlendiği giriş seminerlerinden oluşturmaktadır. TEP, Güz ve Bahar dönemleri olmak üzere iki dönem sürmektedir. Her dönem iki seminer olmak üzere