Logo

Diaspora Politikaları ve Yönetimi İhtisas Programı

Göç Araştırmaları Vakfı

Son yıllarda daha görünür ve yaygın olan diasporalar uluslararası siyasal ve sosyal yapının temel bileşenlerinden birisi olmuştur. Diasporalar tarihsel süreçte değişen siyasal yapılarla birlikte evirilmiş; modern ulus devletin hakim siyasal yapı olmasıyla diasporalar ulus ötesi formlar olarak hemen her milletin sahip olduğu unsurlar olmuştur. Bu durum devletlerin sosyo-kültürel, ekonomik, eğitim, siyasi ve hukuki alanlarda diaspora