ÖZET

Ben, Öteki ve Ötesi. İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş

Kısa bir süre zarfında 19. Baskı ’ya ulaşan kitabın yazarı Kalın, Felsefe, İslam düşüncesi ve uluslararası ilişkiler alanlarında uzmanlaşmıştır. Kendi ifadesiyle Kalın’ın kitapta işlediği iki önemli konu mevcuttur. Bunlardan birincisi karşılaştıkları tarihten itibaren uzun bir tarihsel sürece yayılan İslam-Batı ilişkilerini ortaya koymak ve İkincisi, bu tarihsel tecrübenin üzerine bina olunan ‘ben’ ve ‘öteki’ arasında ki ilişkileri gerilimler ve kırılmalar bağlamında ele almaktır. Kalın, geleneksel varlık biliminin karşısında yer alan modern zamanların hâkim ötekileştirme eylemini sorgulamaktadır. Bilhassa Müslüman ötekileştirmesinin konu edildiği bu kitapta yanı sıra İslam ve Batı’nın iç içe geçmiş tarihinin ana hatları, zaman ve mekan tasavvuru, sembolik dil ve imgeler gibi konularını kaleme alıyor. Konu ile ilgili temel kavramların betimlemesi ile başlarken, sonrasında İslam-Bizans, Haçlı Seferleri, Endülüs ve Kayıp Medeniyetler gibi ana başlıklar altında genel bir bakış sağlamayı hedefliyor. Özellikle İslam ve Batı ilişkilerinin çok katmanlı ve çok boyutlu yönüne okuyucunun dikkatini çekmesi açısından takdire layık bir eser ’den bahsetmek mümkündür. 

HAZIRLAYAN

YAZAR

İbrahim Kalın

TARİH

2019

YAYIN EVİ

İnsan Yayınevi

ETİKETLER

SATIN AL Satın alma işlemi için kitapyurdu.org sayfasına yönlendirileceksiniz.