ÖZET

Daha Sesimizi Duyurmadık: Avrupa’da Türk İşçi Çocukları

İlk baskısı 1983’te Belge Yayınları tarafından yapılan Daha Sesimizi Duyurmadık – Avrupa’da Türk İşçi Çocukları adlı kitabın ön sözünde Gündüz Vassaf şöyle yazıyordu: “Kendilerinde ‘kayıp kuşak’ diye söz edildiğini söylediğim bir Türk işçi çocuğu öfkelenerek ‘kayıp falan olmadıklarını’ ancak ‘seslerini duyurmadıklarını’ söylemişti.” Kitabın genişletilmiş halinin bu ikinci baskında yazar, yirmi yıldan bu yana nelerin değiştiğini tartışıyor.

12 Eylül’le birlikte öğretim üyeliği yaptığı Boğaziçi Üniversitesinden istifa ederek kendi deyimiyle “misafir işçi” olarak Avrupa’nın çeşitli üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmış olan Gündüz Vassaf bu eserinde, Avrupa’da yaşayan Türk işçi çocuklarının yarattıkları kültürel değişimleri, kendi yaşam alanları içinde tahlil ediyor. Yazar, kültürel kimliğin evde, sokakta ve içinde yaşanan toplumun her mekan ve boyutunda biçimlendiğini savunurken, dinin ve etnisitenin karşılıklı etkileşim içinde ve bu kimliği belirleyen unsurlar olduğunu dikkat çekiyor. Gündüz Vassaf’a göre bu kimliklerin, ulusal kültürü aşan evrensel bir karaktere sahip olması kadar, geleneksel ve mahalli unsurları da belirlemesi şaşırtıcıdır.

HAZIRLAYAN

YAZAR

Gündüz Vassaf

TARİH

2010

YAYIN EVİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

ETİKETLER