ÖZET

Bitmeyen Göç. Konuk İşçilikten Ulus-ötesi Yurttaşlığa

Siyasetçi Sosyolog Nermin Abadan-Unat Uluslararası Göç, Siyasi Partiler, Göçmen Türk İşçileri ve Kadın sorunları gibi çalışma alanlarında uzmanlaşmıştır. Göç Çalışmaları alanında temel bir başvuru kitabı haline gelen, 2002 de ilk baskısının yayımlandığı ‘Bitmeyen Göç’ dönemin önemli meselesi Göç konusunu kapsamlı bir şekilde irdeliyor. En önemli toplumsal olgulardan biri olmaya devam eden Göç, göçmenlerin bir yerden başka bir yere yerleşmesi ve orada ki toplumla ilişkiler kurması, yeni kimliklerin inşasında önemli bir yere sahiptir. Abadan-Unat hayatının uzun bir bölümünü göç olgusu üzerine kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmakla sürdürürken, bu çalışmasında Dış göçün yeni sorunları ve toplumsal süreçleri, konu ile ilgili kuram ve kavramlara, Göç ve küreselleşme gibi konulara yer vermeyi ihmal etmiyor. Ayrıca demografik hareketlerin tarihçesini ve bunun Türk toplum yapısında ki etkiyi ve uluslararası alanda oynadığı rolünü tetkik etmektedir. Zamanla meydana gelen değişimlerin neticesinde zuhur eden kuşaklar arası farklılıkları ve ulus-devletin yeni işlevlerini kaleme alan yazar, göçmenlerin eskisinden farklı bir yurttaşlık şuuruna ulaştığını savunur. Dikkat çekici bu eserin Göç ve Diaspora alanları ile ilgilenen okuyuculara sunulması büyük bir önem taşıyor.  

HAZIRLAYAN

YAZAR

Nermin Abadan-Unat

TARİH

2019

YAYIN EVİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

ETİKETLER

SATIN AL Satın alma işlemi için kitapyurdu.org sayfasına yönlendirileceksiniz.