ÖZET

Almanya’da Türk Kültürü. Çok-Kültürlülük ve Kültürlerarası Eğitim

2003’ten bu yana Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde görev yapmakta olan yazar, edebiyat kuramı, kültürel kimlik, Batı kültüründe oryantalizm ve Türk imgesi gibi alanlarda çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. 2012 de yayımlanan bu kitabın orijinal dili Almancadır. Almanya’da Türk Kültürü kitabının muhtevasına göz atıldığında, Almayanın Resmi Politikası ve Çok-Kültürlülük, Kültür kavramı, Almanya’da ki Türk göçmen kültürünün bileşimi olarak Türk kültürü ve toplumsal koşulları, göçmen çocuklarında Eğitim-öğretim politikası gibi konulara geniş yer vermektedir. Çalışmasında hümanist kuramsal yaklaşımın verilerinden yararlandığını belirten yazar, çok-kültürlü bir toplumda yaratıcı insanların gelişmesini insancıllık temeline dayandırmakta ve bu bağlamda kültürlerarası pedagojiyle yaratılan potansiyelin eğitimden, devlet yönetimine, bürokrasiye vb. kadar uzanan görevlerini tartışarak okuyucusunun beğenisine sunar.  

HAZIRLAYAN

YAZAR

Onur Bilge Kula

TARİH

YAYIN EVİ

İstanbul Bilge Üniversitesi Yayınları

ETİKETLER