Türkçe Ana Dili ve Çift Dillilik Araştırma Merkezi (TAÇDAM) Araştırmacı – Araştırma Asistanı Başvuruları Başladı

26 Mart 2021, Cuma

Türk diasporasının kimlik ve kültürlerini korumaları ve sonraki nesillere aktarmalarında önemli hususlardan biri de Türkçeye hâkimiyetleridir. Bu noktadan hareketle diasporadaki Türkçe eğitimi ile ilgili ülkeler özelinde gelişmelerin takip edilerek incelenmesi bu alandaki önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda gerek bu ihtiyacı gidermek gerekse Türkçe eğitimi ile ilgili yapılacak çalışmalara ışık tutmak amacıyla Göç Araştırmalar Vakfı bünyesinde Türkçe Ana Dili ve Çift Dillilik Araştırma Merkezi (TAÇDAM) kurulmuştur.

TAÇDAM, Türk diasporasının ana dili ile bağlarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bununla beraber bu araştırma merkezi, ana dilinin diasporik toplumlarının toplumsal kaynaşma sürecindeki katkılarını ortaya çıkararak Türk diasporasının var olduğu toplumlardaki kimliğinin gelişim aşamalarını ana dili bağlamında ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Bunun yanı sıra Türk toplumunun her bir ülkedeki yasal hakları ana dili bağlamda aydınlatılacak ve sahip olduğu hukukî hakların uygulanabilirliği araştırılacaktır. Aynı zamanda Türk diasporasının, bulunduğu toplumdaki konumu hakkında bilinç oluşturarak bundan sonraki süreçlerde üretilebilecek Türkçe ana dili eğitimi politikalarına katkı sunulması amaçlanmaktadır.
Göç Araştırmaları Vakfı, Türkçe Ana Dili ve Çift Dillilik Araştırma Merkezi (TAÇDAM) ile kamuoyu oluşturmayı, akademik tartışmalar sürdürmeyi, sorumlu mekanizmaları bilgilendirmeyi ve insan kaynağı yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda Göç Araştırmaları Vakfı bünyesindeki Türkçe Ana Dili ve Çift Dillilik Araştırma Merkezi’nde (TAÇDAM) görev alacak araştırmacı ve araştırma asistanları aranmaktadır.
İlana ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

Aranan Kriterler
İlgili sosyal bilimler alanlarında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak,
Vakıf bünyesindeki akademik ve idari işlerde sorumluluk üstlenmek ve çalışmalara uygun olmak,
Araştırma yapma ve rapor hazırlama konusunda akademik yeterliliklere ve tecrübeye sahip olmak,
En az bir yabancı dile (Almanca, Fransızca, Felemenkçe, İngilizce) B2 düzeyinde hâkim olmak,
Proje ve ekip çalışmasına uygun olmak.

Sizi Bekleyen Fırsatlar
TÜBİTAK standartlarına göre burs imkânı,
Ekip çalışmasına, bilgi üretmeye ve girişimciliğe önem veren bir ortam,
Çalışacağınız araştırma alanında uzmanlaşma,
İlgili alanlarda Türkiye’nin uygulayacağı politikalara katkı sunma,
Proje, etkinlik geliştirme ve uygulama aşamasında deneyim.

 

Başvuru yapmak için tıklayınız.