VAKIF HAKKINDA

Göç Araştırmaları Vakfı

Göç hareketleri günümüzde küresel bir mesele olarak, başta kaynak ve hedef ülkeler olmak üzere çok geniş bir coğrafyayı etkilemektedir. Böylece göç kavramı siyasi, kültürel, ekonomik ve sosyal boyutları ile uluslararası alanda politika belirleyici bir unsur hale gelmektedir. Türkiye de 1950’li yıllardan bu yana başta Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarına göç veren bir ülke olmuştur. Zaman içinde dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Türk vatandaşları, toplumsal ilişkileriyle, siyasal katılımlarıyla, ticari potansiyeliyle farklı ve kalıcı alanlar yaratarak bir diaspora toplumu oluşturmuştur.
Bir düşünce kuruluşu olarak bu konular üzerinde araştırmalar yapmayı, çözüm önerileri geliştirmeyi, kamuoyu oluşturmayı ve karar alıcıları bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

Bununla birlikte Vakıf, anavatanı ile bağlarını sürdüren bu toplumun Türkiye’de kamu hizmetlerinden sosyal ve kültürel konulara kadar karşılaştığı sorunları yakından takip etmektedir. Bu sorunları ortadan kaldıracak çözümler üretmeyi, yurtdışındaki toplumumuzun tecrübelerinden hareketle Türkiye’de iltica ve göç konularına ilişkin çalışmalar yapmayı ve toplumsal katılım politikalarına destek vermeyi amaçlamaktadır.

Bu bağlamda 2010 yılında kurulan Göç Araştırmaları Vakfı (GAV)’nın çalışma alanı, öncelikli olarak yurtdışında yaşayan Türk toplumudur. Bu topluluğun
– dil ve kültür birikimi,
– sosyal, kültürel ve siyasi meseleleri,
– yaşadıkları ülkelerin katılım, uyum ve asimilasyon politikaları ele alınan konulardır.

TARİHÇE

TARİHÇE

Göç Araştırmaları Vakfı ilgili makamlarca onaylanarak resmi olarak kurulmuştur
Ankara Öveçler’de fiilen faaliyetlerine başlamıştır.
Vakıf Ankara'a Hamamönündeki ofisine taşınmıştır.
Vakıf araştırma merkezlerini aktif hale getirmiştir.
Göç ve Diaspora Akademilerini başlatmıştır.

AMAÇ & VİZYON & MİSYON

Amaç

Vakıf, yurt dışında yaşayan Türk toplumunun dil ve kültür birikimi, sosyal, kültürel ve siyasi meseleleri ve yaşadıkları ülkelerin katılım/uyum/asimilasyon politikalarına ilişkin araştırmalar yapmayı, çözüm önerileri geliştirmeyi, bu amaçlar doğrultusunda kamuoyu oluşturmayı ve karar alıcıları bilgilendirmeyi hedeflemektedir.
Bununla birlikte Vakıf, anavatanı ile bağlarını sürdüren bu toplumun Türkiye’de kamu hizmetlerinden sosyal ve kültürel konulara kadar karşılaştığı sorunları yakından takip ederek, bu sorunları ortadan kaldıracak çözümler üretmeyi, yurt dışındaki toplumumuzun tecrübelerinden hareketle Türkiye’de iltica ve göç konularına ilişkin çalışmalar yapmayı ve katılım politikalarına destek vermeyi amaçlamaktadır.

Vizyon

Göç ve diaspora alanında ürettiği bilgi ve yetiştirdiği insan kaynağı ile sivil, akademik ve kamusal alanda referans alınan bir merkez haline gelmek.

Bu hususta topluma faydalı bir vakıf çalışması yürütmek.

Misyon

Vakıf, göç ve diaspora ile ilgili sosyal, siyasi, hukuki, ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda araştırmalar yapar, bilgi üretir ve eğitim faaliyetleri yürütür. Ürettiği bilgiyi çözüm ve karar mekanizmaları yanında ulusal ve uluslararası kamuoyuna sunar.

BİRİMLER

Genel Sekreterlik

sekreterlik@gocvakfi.org

İdari ve Mali İşler

idari@gocvakfi.org

Türkçe Anadil ve Çift Dillilik Araştırmaları Merkezi (TAÇDAM)

tacdam@gocvakfi.org

İslam Düşmanlığı ile Mücadele Araştırmaları Merkezi (İDMAM)

idmam@gocvakfi.org

Müslüman Azınlıkların Haklarını Araştırma Merkezi (MAHAM)

maham@gocvakfi.org

Türk Diaspora Araştırmaları Merkezi (TÜDAM)

tudam@gocvakfi.org

Türkiye Göç Araştırmaları Merkezi (TÜGAM)

tugam@gocvakfi.org