Göç ve Diaspora Akademisi İhtisas Programı Başvuruları Başladı

24 Mart 2021, Çarşamba

Göç hareketleri küresel bir mesele olarak her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Günümüzde dünyanın belli bölgelerinde meydana gelen krizler artık uluslararası bir boyut kazanarak, siyasi, kültürel, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla tüm insanlığı etkilemektedir. 2010 yılında kurulan Göç Araştırmaları Vakfı (GAV); Akademik bilgi birikimi ve kadrosu ile birlikte bir düşünce kuruluşu olarak tüm bu konularda araştırma yapmayı, çözüm önerileri geliştirmeyi, kamuoyu oluşturmayı ve karar önerileri geliştirmeyi hedeflemektedir.

GAV bünyesinde faaliyet gösteren Göç ve Diaspora Akademisi ise, bütüncül bir bakışla göç konusunu akademik yaklaşım, politik uygulama ve sosyolojik sonuçları ile ele alan, yurt dışında yaşayan Türk diasporasını ilgilendiren meseleleri farklı açılardan, derinlemesine irdeleyen bir eğitim ve araştırma ortamıdır.

Akademimiz bugüne kadar yaptığı çeşitli programların yanında, bu sene ilk olarak İhtisas Seminerleri ile kapılarını uzmanlaşmak isteyen adaylara açmaktadır. İlgili konular üzerinde çalışan uzman ve akademisyenlerin yönetiminde düzenlenecek olan İhtisas Programı; üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler ve bunun yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında görevli uzmanlara/ilgililere yönelik hazırlanmıştır. Seminerlerin temel amacı ise; göç, diaspora ve uluslararası insan hakları başlıklarını; eğitim, kültür, siyasal katılım, entegrasyon politikaları, azınlık hakları, dil ve kimlik gibi birçok farklı perspektiften değerlendirerek bu alanda uzman insan kaynağı yetiştirmektir.

Kimler Başvurabilir?

Üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrencilerden sosyal bilimler alanında çalışan ve göç, diaspora ve uluslararası insan hakları alanında uzmanlaşmak isteyen öğrenciler başvurabilirler.

Öğrencilerin B2 seviyesinde İngilizce diline hakim olmaları gerekir.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Adaylar ilan edilen başvuru tarihi içerisinde GAV Sistem üzerinden programa başvuru yapabilirler. Başvuru tarihleri tamamlandığında, sisteme girilen başvurular Göç ve Diaspora Akademisi Koordinatörlüğü tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirmede alana ilgi düzeyi ve asgari düzeyde yabancı dil bilgisi gibi şartları sağlayan adaylar mülakata davet edilir. Mülakat süreci koşullara göre yüz yüze veya online olarak yapılabilmekle birlikte yüz yüze mülakat tercih edilmektedir. Mülakat sonucu adaya daha sonra telefon ve/veya mail yoluyla bildirilir.

Program süresi, Devam Mecburiyeti ve Sertifika

İhtisas Programı, 3 farklı seminerin yer aldığı 2 yıllık bir programdır. Her yıl iki dönemden oluşacak ve öğrenciler seçtikleri seminerden her dönem en az 2 ders almak zorundadır.  % 80 devam mecburi vardır. Mazeretsiz olarak devamsızlık yapanların burs ve programa katılım hakları sona erer. Programı başarı ile bitirenlere Göç Araştırmaları Vakfı olarak katılım sertifikası verilir.

Burs ve Akademik Destek

İhtisas programına kabul edilen öğrencilere burs programımız söz konusudur. Detaylarla ilgili kabul sonrası süreçte bilgilendirme yapılacaktır.

Başvuru yapmak için tıklayınız.