GENEL BAKIŞ

22 Ocak 2021 - 11 Nisan 2019

DÖNEM

EKİP

8

SÜRESİ

3 Ay

DERSLER

8 ders

SERTİFİKA

Evet

KONTENJAN

16/20

SEMİNER HAKKINDA

Bu seminerde başta Avrupa olmak üzere artık Dünyanın hemen her yerinde hayatlarını sürdüren Müslüman Türkler dini kimlikleri temelinde ele alınacaktır. Seminerde, din ve kimlik arasındaki iç içe geçmişliğin İslam ve Müslümanlar özelinde nasıl işlediği, özellikle Türk diasporası örneğinde yaşanılan deneyimlerin bugün bize neler söylediği; dolayısıyla dini kimliklerin geleceği üzerine yeni birtakım projeksiyonlar geliştirilirken eldeki veri ve gözlemlerin nasıl okunması gerektiği, bugün bir hayli çeşitlenmiş diasporik tecrübenin ortaya çıkardığı sorunların nasıl aşılabileceği konusunda dini ve entelektüel arayışlar ele alınıp tartışılacaktır

DEVAMI

HEDEF KİTLE

İhtisas Seminerlerine bu konulara ilgi duyan ve bu alanlarda okuma ve araştırma yapan lisans son sınıf, ve lisansüstü öğrencileri ile ilgili alanlarda özel ve kamu kuruluşlarında çalışan uzmanlar başvurabilir

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvurular belirtilen tarihler arasında Göç Araştırmaları Vakfı’nın internet sayfası (www.gocvakfi.org) üzerinden gerçekleştirilecektir.

DEVAMI

SERTİFİKA HAKKINDA

Derslere öngörülen oranda katılım sağlayan ve şartları yerine getiren katılımcılara program sonrasında sertifika/katılım belgesi takdim edilecektir.

DİĞER PROGRAMLAR