ETKİNLİK BİLGİLERİ

Göç ve Medya Paneli

Son dönemde medyada yer alan göçmenlere yönelik taraflı ve toplumun algısına etki eden haberlerin hızla artması göç ve medyanın beraber incelenmesi gerekliliğini doğurmuştur. Göç Araştırmaları Vakfı olarak bu hususa dikkat çekmek amacıyla uzman konuklar ve konuya ilgi duyan katılımcılarımızla birlikte “Göç ve Medya” konulu bir panel gerçekleştirdik.

21 Haziran Perşembe günü Vakfımızda gerçekleştirdiğimiz panelde; Türkiye’de sığınmacılara yönelik medya algısını tartışmak üzere Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Kolukırık, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Abdulkadir Gölcü ve Hürriyet Gazetesi Muhabiri Zeynep Bilgehan konuşmacı olarak katıldı. Panel boyunca konuşmacılar kendi uzmanlık alanları hakkında göç ve medyaya dair değerli bilgi ve tecrübelerini katılımcılarımızla paylaştılar.

Medya ve Etik İlişkisi

Panelde; medya ve etik ilişkisinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi veren Dr. Abdulkadir Gölcü,  18. yüzyılda ticari gazeteciliğin gelişmesinin ardından basına yüklenen dördüncü güç olma misyonu, bu misyonun gelişim süreci ve düşünsel temellerini ele aldı. Gölcü bu bilgiler ışığında; bugünün dünyasında medya ve etik ilişkisini değerlendirdi.

Gölcü, gazetelerinin siyasal açıdan tarafsız ve kesin olarak olgulara dayalı olduğunu söylemenin bugün bir erdem hâline geldiğini ve gazetecilerin genel kamu yararı için tarafsız haber üreten bağımsız profesyoneller oldukları fikrinin gelişip serpilebileceği bir etik mecraya yerleştirildiğini fakat reel gerçekliğin bu durumun zıttı bir bağlamda şekillendiğini ifade etti. Aynı zamanda medyada yer alan fakat etik olmayan davranışların bir yaptırımının olmadığını, özellikle toplumsal olaylarda etik olmayan davranışlar ve haberlerin herhangi bir süzgeçten geçirilmediğini, dolayısıyla bu haberlerin ve davranışların zamanla normal kabul edildiğini söyledi.

Türkiye’de Göçmen Algısına Genel Bakış

Türkiye’de göçmen algısına genel bakışı analiz eden Prof. Dr. Suat Kolukırık da sosyolojik perspektiften Türk toplumunun göçmenlere bakışı ile göçmenlerin sosyal ve ekonomik görünümüne dair değerlendirmelerde bulundu. Düzensiz göçmen meselesinin iyi yönetilememesinin gelecek için ciddi bir sorun teşkil ettiğini ifade eden Kolukırık, Türkiye’de göçmen algısının bölgeler arasında bile farklılık gösterdiğini, kiminin, göçmenleri bir tehdit olarak gördüğünü, kiminin ise böyle bir algıya sahip olmadığını ifade etti.

Heterojen toplumların daha dinamik olduğunu dile getiren Kolukırık farklı etnik kökenlerin birleşiminden oluşan bir toplumun çeşitliliğe katkıda bulunduğunu ve ABD, Kanada, Avustralya gibi gelişmiş ülkelerde bu durumun gözlemlenebilir olduğunu söyledi.

Kolukırık ayrıca gelecekte göçmen ve göçmen olmayanların birlikte yaşamı üzerine yeni bir toplumsal inşa sürecinin imkânlarını sosyolojik olarak analiz etti. Türkiye’deki göçmen algısının olumlu ve olumsuz yönlerine ilişkin örnekler verdi.

Türk Medyasındaki Göçmen ve Sığınmacı Haberleri

Göç ve Medya panelinin son konuşmacısı olan Gazeteci Zeynep Bilgehan ise medyadaki göçmen ve sığınmacı haberlerini inceleyerek medyada göç haberlerinin nasıl yer aldığını ve şimdiye kadar kendi yaptığı göç haberlerini katılımcılarla paylaştı. Bilgehan, Türk medyasında Suriyeli sığınmacılarla ilgili yapılan haberlerin çoğunluğunu yeni doğan Suriyeli bebeklerin oluşturduğunu belirtti.

Türkiye’deki en büyük mülteci/göçmen grubunun Suriyeliler olduğunu ifade eden Bilgehan 2011’de başlayıp bugüne kadar devam eden kriz boyunca Suriyelilerin medyada ele alınış biçimlerinin değiştiğini kaydetti. Suriye’deki iç savaş uzadıkça, ‘Türkiye Suriyelilere kucak açtı’ haberlerinin yerini Suriyelilerin Türkiye’deki hayatlarıyla ilgili olumlu/olumsuz haberlere bıraktığını söyledi.  Türkiye’deki tek göçmen grubun Suriyeliler olmadığını kaydeden Bilgehan Suriyelilerden sonraki en büyük göçmen grubun ise Afganlar olduğunu dile getirdi. Farklı milletlerden göçmenlerin medyadaki görünürlüğünün farklı olduğuna dikkat çeken Bilgehan bu haberlere okuyucuların reaksiyonlarının da farklı olduğunu ifade etti. Okuyuculardan gelen yorumları paneldeki katılımcılarla paylaştı.

Göç ve Medya paneli, katılımcıların, konuşmacılara yönelttiği soruların cevaplanıp, tartışılması ile son buldu.

TAKVİME EKLE 06/23/2018 6:00 pm 06/23/2018 8:00 pm America/Los_Angeles Göç ve Medya Paneli Göç Araştırmaları Vakfı Yukarı Öveçler Mahallesi, 1286 Sokak, No: 1/5-6 Çankaya/Ankara

TÜRÜ

Panel

TARİH

23 Eylül 2020 - 23 Eylül 2020

TAMAMLANMA DURUMU

0%