ÖZGEÇMİŞ

Murad KHASHİMOV

Lisans: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi & Uluslararası İlişkiler Bölümü (Çift Anadal) (2013-2017)

Yüksek Lisans: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü (2017-…)

Araştırma Alanları: Rusya Çalışmaları, Avrasya Çalışmaları, Latin Amerika Çalışmaları, Göç, Diaspora, Ahıska Türkleri, Yumuşak Güç.

Staj Bilgisi: Türk Hava Yolları Uluslararası İlişkiler ve Antlaşmalar Departmanı.

Hakkında

Murad, 2019 yılından bu yana Göç Araştırmaları Vakfı bünyesinde kurulan Türk Diaspora Araştırma Merkezi’nde [TÜDAM] araştırmalarını sürdürmektedir.

Örnek Yayınlar

SİPAHİ, Esra Banu, Bahar Özsoy & Murad Khashimov, “Azerbaycan’da Öncü Bir Kadın: Xurşidbanu Natevan’ın Yaşamı, Sanatsal Kişiliği ve Liderlik Özelliği Üzerine Bir Değerlendirme”, Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, 2018, ss. 19-33.

KHASHİMOV, Murad & Segah Tekin, “Rus İmparatorluğu ve SSCB’den Arjantin’e Göç

ve Nüfus Politikaları (1850-1940)”, History Studies, 11/4, Ağustos 2019, s. 1265-1283.

AGHAYEV, Murad, Murad Khashimov, Olchas Narymbetov & Murat İsmaibeyli, “Türkiye’de Göç İle İlgili Bibliyografya Çalışması”, Ed: Müşerref Yardım, Erol Güngör Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ağustos 2019, s. 45-54.

KHASHİMOV, Murad, “ Rusya’nın Latin Amerika Yumuşak Güç Politikasının Kültürel Boyutu: Brezilya, Venezuela ve Küba Örnekleri”, 2. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi ISERSC Bildiriler Kitabı, Eğitim Yayınevi, Konya, 2018, ss. 522-538.

KHASHİMOV, Murad, “Avrupa Birliği ve Rusya İlişkilerinde Yeni Vizyon: Horizon 2020”, İzmir Uluslararası Ekonomik ve İdari Bilimler Kongresi İZCEAS Bildiriler Kitabı, Detay Yayıncılık, Ankara, 2018, ss. 2291-2303.

 

 

Email: murad.khashimov@gocvakfi.org

GÖREV

Araştırma Asistanı

KATILIM TARİHİ

SOSYAL MEDYA

DOKÜMANLAR

  • Henüz döküman eklenmemiş.