ÖZGEÇMİŞ

Dr. Ali Zafer Sağıroğlu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Dr. Öğretim Üyesi olan Ali Zafer Sağıroğlu Lisans eğitimini ODTÜ Sosyoloji Bölümünde, Yüksek Lisansını Gazi Üniversitesinde almıştır 2014 yılında Konya Selçuk Üniversitesinde “Türkiye’de Etnisite, Din ve Önyargı: Üniversite Öğrencileri Örneği” konulu Doktora tezini tamamlamıştır. Halen AYBÜ’de Göç Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü görevini de yürütmektedir.

GÖREV

Üye

KATILIM TARİHİ

SOSYAL MEDYA

DOKÜMANLAR

  • Henüz döküman eklenmemiş.