KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

04 Ağustos 2020, Salı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Göç Araştırmaları Vakfı olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vermekte ve sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle, 6698 sayılı KVKK çerçevesinde faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

Kişilerin gocvakfi.org üzerinde sunulan hizmetlere erişimi ve hizmetler üzerinden paylaştığı kişisel verileri, yalnızca Göç Araştırmaları Vakfınca görevlendirilmiş uygulama yöneticilerince erişilip görüntülenebilir. Kişilerin, sunulan kurumsal hizmetlerimiz aracılığıyla kurumumuzla paylaşmış oldukları bilgiler, kişilerin onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük olmadığı sürece, herhangi bir üçüncü şahıs, kurum, kuruluşla paylaşılmayacaktır.

Ancak vakfımızla paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak ve KVKK’nın öngördüğü haller ve koşullarda, KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, Göç Araştırmaları Vakfı tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

1.) Kurumun misyonuna uygun yardım hizmetleri vermek,
2.) İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek,
3.) Kurum ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak,
4.) Kurumsal iletişimi sağlamak,
5.) İstatistiksel çalışmalar yapabilmek,
6.) İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek,
7.) Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak.