GENEL BAKIŞ

Yeni Gelişmeler Bağlamında Diasporada Kimlik, Aidiyet ve Kültürün Geleceği

İlgili seminer kapsamında diaspora toplulukları açısından büyük önem arz eden kimlik, aidiyet ve kültür kavramlarına değinilecektir. Genel çerçeveyle seminerde, diaspora toplulukların kimliklerine bağlı olarak geliştirdikleri aidiyet duygusundan ve bu kavramların diaspora-ev sahibi ülke ilişkisi bağlamında kültüre olan etkilerinden bahsedilecektir.

HOCASI

EĞİTİM DİLİ

ADRES

KONUSU

DERS YÜKÜMLÜLÜKLERİ

OKUMA LİSTESİ