GENEL BAKIŞ

Türk Dış Göç Tarihi

İlgili seminer kapsamında Türk dış göçünün gerçekleştiği parametreler incelenerek göç sürecinin genel analizi yapılacaktır. Seminer içerisinde işgücü anlaşmalarıyla başlayan, Türk dış göçünün yoğun olarak gerçekleştiği dönemler ele alınacak, ilgili konseptler tartışılacak ve Türk dış göçüne yön veren etmenler incelenecektir. Ayrıca ilgili seminerde, Türk dış göç tarihinin Avrupa ülkeleri olan göç süreci dışında, Körfez ve Orta Asya yaşanan göçler de ele alınacaktır.

HOCASI

EĞİTİM DİLİ

ADRES

KONUSU

DERS YÜKÜMLÜLÜKLERİ

OKUMA LİSTESİ