GENEL BAKIŞ

Türk Dış Göç Tarihi ve Türk Diasporasının Oluşumu

EĞİTİM DİLİ

Türkçe

ADRES

Sakarya Mahallesi, Fener Sokak No: 5, 06230 Altındağ – Ankara

KONUSU

Bu seminerin amacı 19. yüzyıl sonunda Amerika kıtasına göçlerle başlayan Modern dönem Türk dış göçünü ve Türk diasporasının oluşumunu incelemektir. Türk diasporası büyük oranda göçlerle oluşmaktadır. Tarihsel diaspora olarak ifade edilebilecek jeopolitik değişimlerle oluşan topluluklar da vardır.

DEVAMI

DERS YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Seminerlere yüzden 80 oranında katılım mecburiyeti vardır.

DEVAMI

OKUMA LİSTESİ