GENEL BAKIŞ

Türk Diasporasında Dini Kimlik

EĞİTİM DİLİ

Türkçe

ADRES

Sakarya Mahallesi, Fener Sokak No: 5, 06230 Altındağ – Ankara

KONUSU

Bu seminerde başta Avrupa olmak üzere artık Dünyanın hemen her yerinde hayatlarını sürdüren Müslüman Türkler dini kimlikleri temelinde ele alınacaktır. Seminerde, din ve
kimlik arasındaki iç içe geçmişliğin İslam ve Müslümanlar özelinde nasıl işlediği, özellikle Türk diasporası örneğinde yaşanılan deneyimlerin bugün bize neler söylediği; dolayısıyla dini kimliklerin geleceği üzerine yeni birtakım projeksiyonlar geliştirilirken eldeki veri ve gözlemlerin nasıl okunması gerektiği, bugün bir hayli çeşitlenmiş diasporik tecrübenin ortaya çıkardığı sorunların nasıl aşılabileceği konusunda dini ve entelektüel arayışlar ele alınıp tartışılacaktır.

DEVAMI

DERS YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Seminerlere yüzden 80 oranında katılım mecburiyeti vardır.

DEVAMI

OKUMA LİSTESİ