GENEL BAKIŞ

Türk Diasporasında Dil ve Eğitim Meselesi

İlgili seminer kapsamında diaspora topluluklarının sosyal dinamiklerini oluşturan dil ve eğitim kavramlarına odaklanılacak. Aynı zamanda seminerde bu kavramlar baz alınarak, diasporalar açısından önemli olan anadil, çift dillilik gibi dille ilgili konular yanı sıra diasporalarının eğitim konusunda uygulamada karşılaştıkları zorluklar ve sahip olduğu haklar değerlendirilecektir.

HOCASI

EĞİTİM DİLİ

ADRES

KONUSU

DERS YÜKÜMLÜLÜKLERİ

OKUMA LİSTESİ