GENEL BAKIŞ

Türk Diasporasında Dil, Kültür ve Kimlik

EĞİTİM DİLİ

Türkçe

ADRES

Sakarya Mahallesi, Fener Sokak No: 5, 06230 Altındağ – Ankara

KONUSU

Dil, insanlık tarihi boyunca kültürlere ve kimliklere kaynaklık eden en temel unsurdur. Modernleşmeyle birlikte kitle toplumunun oluşmasında ve yönetilmesinde de dil politikalarına özellikle önem verildiği dikkat çekmektedir. Ulus devletlerin kültürü ve aidiyet üzerinden kimliği tek tipleştirme hedeflerine dil birliği dolayısıyla ulaşmaya çalıştıkları da tarihsel bir vakıadır. Öyle ki matbaanın icadından itibaren dilin tipografik sınırlarının tespit edilmesiyle ulus devletin reel ve muhayyel sınırlarının tespit edilmesi arasında doğrudan bir ilişki var ola gelmiştir.

DEVAMI

DERS YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Seminerlere yüzden 80 oranında katılım mecburiyeti vardır.

DEVAMI

OKUMA LİSTESİ