GENEL BAKIŞ

Suriye Mülteci Krizi: Bölgesel Çabalar ve Uluslararası Tepkiler

EĞİTİM DİLİ

Türkçe

ADRES

Sakarya Mahallesi, Fener Sokak No: 5, 06230 Altındağ – Ankara

KONUSU

Bu seminerde Suriye krizinin insani boyutu, göç ve yerinden etme temelinde bölge ülkeleri bağlamında ele alınacaktır. Seminerde bölge ülkelerinin Suriye krizi kaynaklı göçe maruz kalmaları ve buna yönelik geliştirilen ve uygulanan politikalar karşılaştırmalı bir şekilde irdelenecektir.

DEVAMI

DERS YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Seminerlere yüzden 80 oranında katılım mecburiyeti vardır.

DEVAMI

OKUMA LİSTESİ