GENEL BAKIŞ

Müslüman Azınlıklara Yönelik Ötekileştirme ve Ayrımcılık

EĞİTİM DİLİ

Türkçe

ADRES

Sakarya Mahallesi, Fener Sokak No: 5, 06230 Altındağ – Ankara

KONUSU

2000’li yıllardan itibaren Avrupa’da dini azınlıklardan birini oluşturan Müslümanlar

DEVAMI

DERS YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Seminerlere yüzden 80 oranında katılım mecburiyeti vardır.

DEVAMI

OKUMA LİSTESİ