GENEL BAKIŞ

Diaspora Kavramı Çerçevesinde Türk Diasporasının Oluşum Süreci ve Türkiye’nin Diaspora Politikası

İlgili seminer kapsamında diaspora kavramının tarihsel gelişimi, konseptin oluşumu ve politikaya dönüşümünü karşılaştırmalı olarak incelenecek ve Türkiye’nin kurumsallaşma sürecine giren diaspora politikası analiz edilecektir. Seminer dahilinde ayrıca, vatandaşlık politikaları, siyasal katılım, kültür, eğitim, dil ve din politikaları gibi konulara da değinilecektir.

HOCASI

EĞİTİM DİLİ

ADRES

KONUSU

DERS YÜKÜMLÜLÜKLERİ

OKUMA LİSTESİ