GENEL BAKIŞ

Batı Avrupa Ülkelerinde İslamofobi, İnanç Özgürlüğü ve Haklar

İlgili seminer kapsamında son yüzyılda Avrupa’da göçler sonucunda oluşmuş olan Müslüman topluluğun, siyasal diskur, hukuk sistemi ve toplumda nasıl kabul gördüğü araştırılacaktır. Seminerde aynı zamanda inanç özgürlüğünün Batı Avrupa ülkelerinde bireysel ve kolektif düzeydeki haklar bakımından pratikteki yansımaları anlatılacaktır.

HOCASI

EĞİTİM DİLİ

ADRES

KONUSU

DERS YÜKÜMLÜLÜKLERİ

OKUMA LİSTESİ