GENEL BAKIŞ

Batı Avrupa Ülkelerinde İslam ve Müslümanların Kamusal Alanda Kabulü

HOCASI

Dr. Melek Saral

EĞİTİM DİLİ

Türkçe

ADRES

Sakarya Mahallesi, Fener Sokak No: 5, 06230 Altındağ – Ankara

KONUSU

Bu seminerin amacı son yüzyılda Avrupa’da göçler ve ihtida ile oluşan Müslüman topluluğun siyasal diskur, hukuk sistemi ve toplumda nasıl kabul gördüğünü incelemektir. Müslüman toplumun gelişim süreci ile bağlantılı eğitimden iş hayatına birçok alanda dini hak temelli ihtiyaçları ortaya çıkmıştır. Bireysel hakların yanında kolektif haklar da gündemde yer etmiştir.

DEVAMI

DERS YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Seminerlere yüzden 80 oranında katılım mecburiyeti vardır.

DEVAMI

OKUMA LİSTESİ