GENEL BAKIŞ

Avrupa ve İslam İlişkileri Tarihi

İlgili seminer kapsamında Ortaçağ Avrupa’sında İslam’la karşılaşmanın siyasi, sosyal ve kültürel boyutları ele alındıktan sonra Rönesans ve Sömürgecilik çağlarında değişen paradigma bağlamında İslam’a yaklaşımlar anlatılacaktır. Modernite öncesi İslam politikası ve İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan göçlerin neden olduğu hemen her cephesiyle yeni İslam olgusu tartışılacaktır. Online seminerin ilk kısmı daha ziyade tarih bilgisi içerikli konuşma olup ikinci yarısında ise İslam-Batı ilişkilerinin kavramsal çerçevesi ve geleceği katılımcılarla birlikte tartışmaya açılacaktır.

HOCASI

Dr.Selman Dilek

EĞİTİM DİLİ

ADRES

KONUSU

DERS YÜKÜMLÜLÜKLERİ

OKUMA LİSTESİ