GENEL BAKIŞ

Avrupa Toplumunun Dini Yapısı ve Dini Azınlıklar

İlgili seminer kapsamında genel çerçeveyle Avrupa toplumunun günümüzdeki dini yapısı ve dini azınlıkları hakkında bilgi verilecektir. Bunun dışında, seminerde Avrupa’daki belirli devletler üzerinden dini azınlıkların ayrımcılık, islamofobi, çokkültürlülük v.b. konularda karşılaştığı durumlar sorgulanacaktır.

HOCASI

EĞİTİM DİLİ

ADRES

KONUSU

DERS YÜKÜMLÜLÜKLERİ

OKUMA LİSTESİ