GENEL BAKIŞ

Aşırı Sağ ve Popülist Söylemin Türk Diasporasına Etkisi

İlgili seminer kapsamında çeşitli ülke örneklerine ve değerlendirmelere başvurularak, ana hatlarıyla Avrupa ülkelerindeki mevcut aşırı sağ ve popülist söylemin Türk Diasporasına etkisi tartışılacaktır.

HOCASI

EĞİTİM DİLİ

ADRES

KONUSU

DERS YÜKÜMLÜLÜKLERİ

OKUMA LİSTESİ