MERKEZ HAKKINDA

Türk Diasporası Araştırmaları Merkezi

Altmışlı yılların başından itibaren başta Batı Avrupa olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarına yayılmış ve sayısı 6,5 milyonu bulan Türk Diasporası hem Türkiye açısından hem de mevcut bulunduğu ülkeler açısından büyük önem taşımaktadır. Bu vatandaşlarımız bugüne kadar sanattan spora, siyasetten ticarete kadar birçok alanda yaşadıkları ülkelere değer katmanın yanında anavatanla olan ilişkilerini de sürdürmüş ve gittikleri ülke ile Türkiye arasında bir köprü vazifesi görmüşlerdir. Ancak, geçen zaman içerisinde yurtdışında yaşayan Türklere gerek Türkiye’nin üretmiş olduğu politikalarda gerekse ev sahibi ülkelerin söylem ve uygulamalarında gereken önem ve hassasiyetin gösterilmediği aşikardır. Aynı zamanda her geçen dönem vatandaşlarımızla bulundukları ülkeler ve Türkiye arasındaki ilişkilerin doğası ve karşılaşılan sorunlar köklü değişimlere uğramaktadır. Vakfımızca bu bağlamda, kritik önemi haiz bulunan bu konu için göç, göç tarihi, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkiler ve benzeri alanlarda araştırmalar yapmak maksadıyla Türk Diaspora Araştırmaları Merkezi kurulmuştur.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Programlar