MERKEZ HAKKINDA

Türkçe Anadil ve Çift Dillilik Araştırmaları Merkezi

Başta Batı Avrupa olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Türkleri ilgilendiren başlıca konulardan birisi de Türkçe’nin öğrenimi ve aktarımıdır. Altmışlı yıllarda başlayan ve artık üçüncü, dördüncü nesle ulaşan göç serüveninde Türkçe’nin kullanımı, öğrenimi ve aktarımı gibi konuların hem akademik olarak derinlemesine araştırılması hem de politik olarak aksiyon alınması bir zorunluluktur. Vakıf olarak biz de bu sebeple adı geçen konularda kurduğumuz Türkçe Anadil ve Çift Dillilik Araştırmaları Merkezi’nin çalışma alanlarını anadil olarak Türkçe’nin öğretimi, dil edinimi ve çift dillilik gibi konularda politikalar üretmek, müfredat ve materyal geliştirmek olarak belirleyerek, bu alanda araştırmalar yapmayı ve çözüm önerileri geliştirmeyi planlıyoruz.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Programlar