MERKEZ HAKKINDA

Müslüman Azınlıkların Haklarını Araştırma Merkezi

Kimi yüzyıllardır yaşadığı coğrafyada sonraları azınlık hâle gelmiş kimi de farklı sebeplerle göç ettiği ülkede azınlık olarak kabul edilen Müslümanların sayıları her geçen gün artmaktadır. Bu kişilerin sayılarının bugün sadece Avrupa ve ABD’de 50 milyon dolayında olduğu kabul edilmektedir. Müslümanlar yaşadıkları ülkelerde kendi haklarını, dini benliklerini koruma ve kültürlerini yaşatma konusunda araştırmalara, hukuki ve fıkhi çözüm önerilerine, akademik nitelik taşıyan politikalara ihtiyaç duymaktadır. Bu amaca binaen kurduğumuz Müslüman Azınlıkların Haklarını Araştırma Merkezi’nin başlıca çalışma alanlarını da Müslüman azınlıklar için politikalar üretmek, bu politikaların üretimi için uygun ortam oluşturmak ve azınlık durumundaki Müslümanların dini kimliklerine ilişkin hukuki ve fıkhi tartışmalarda bulunarak karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak olarak belirlenmiştir.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Programlar