MERKEZ HAKKINDA

İslam Düşmanlığı ile Mücadele Araştırmaları Merkezi

Özellikle son yıllarda gerçekleştirilen kanlı saldırılarla daha görünür hale gelen İslam düşmanlığı farklı kültürlerin bir arada yaşadığı toplumlarda barış ve hoşgörü ortamının oluşturulabilmesi ve Müslümanların yaşamlarını hak ettikleri biçimde sürdürebilmeleri adına derinlemesine analiz edilmesi gereken konulardandır. Hali hazırdaki olumsuz duruma sebep olduğu düşünülen meseleler kadar incelenmesi gereken bir diğer konu da saldırıların altında yatan sosyal, siyasi ve kurumsal arka planlardır. Bu bağlamda gerekli araştırmaların yapılması ve çözüm önerilerinin üretilmesi maksadıyla kurduğumuz İslam Düşmanlığı ile Mücadele Araştırmaları Merkezi’nin çalışma alanlarını İslam düşmanlığının sosyal, siyasal kültürel nedenlerinin anlaşılması, hakkında gerekli analizlerin yapılması, bireysel, sosyal ve kurumsal yöntemlerinin açıklanması olarak belirledik.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Programlar