GENEL BAKIŞ

Kış Okulları

Göç ve Diaspora Akademisi, bütüncül bir bakışla göç konusunu akademik yaklaşım, politik uygulama ve sosyolojik sonuçları ile ele alan, başta yurtdışında yaşayan Türk diasporası olmak üzere diğer diasporaları da ilgilendiren meseleleri farklı açılardan, derinlemesine irdeleyen bir eğitim ve araştırma ortamıdır

Akademi bünyesinde her yıl farklı düzeylerdeki katılımcılara yönelik alt eğitim modülleri oluşturulmaktadır. Bunlardan biri de belirli hedef gruplar için düzenlenen tematik Yaz-Kış Okullarında amaç göç ve diaspora konuları ilgili kitlelerin bulundukları sosyolojik ve siyasi çerçevede ele almaktır.