GENEL BAKIŞ

Atölye Çalışmaları

Göç ve Diaspora Akademisi, bütüncül bir bakışla göç konusunu akademik yaklaşım, politik uygulama ve sosyolojik sonuçları ile ele alan, başta yurtdışında yaşayan Türk diasporası olmak üzere diğer diasporaları da ilgilendiren meseleleri farklı açılardan, derinlemesine irdeleyen bir eğitim ve araştırma ortamıdır

Akademi bünyesinde her yıl farklı düzeylerdeki katılımcılara yönelik alt eğitim modülleri oluşturulmaktadır. Göç ve diaspora konularını farklı alanlar ve disiplinlere ayırarak kendi metodolojisi çerçevesinde ele alan atölye çalışmaları akademinin alt mödüllerinden biridir.