AKADEMİ HAKKINDA

Göç ve Diaspora Akademisi

Göç ve Diaspora Akademisi, bütüncül bir bakışla göç konusunu akademik yaklaşım, politik uygulama ve sosyolojik sonuçları ile ele alan, yurt dışında yaşayan Türk diasporasını ilgilendiren meseleleri farklı açılardan, derinlemesine irdeleyen bir eğitim ve araştırma ortamıdır. Akademi bünyesinde her yıl farklı düzeylerdeki katılımcılara yönelik alt eğitim modülleri oluşturulmaktadır. Göç ve diaspora konularına giriş derslerini içeren Temel Eğitim Programı, alan uzmanı yetiştirmeyi amaçlayan İhtisas Seminerleri ve belirli hedef grupları için tematik YazKış Okulları akademinin alt modüllerini oluşturmaktadır. Akademimiz bu sene ilk olarak İhtisas Seminerleri ile kapılarını bu alanda uzmanlaşmak isteyen adaylara açmaktadır. İlgili konular üzerinde çalışan uzman ve akademisyenlerin yönetiminde düzenlenen İhtisas Seminerleri, üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler ve bunun yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında görevli uzmanlara/ilgililere yönelik hazırlanmıştır. Seminerlerin temel amacı ise göç ve diaspora başlıklarını eğitim, kültür, siyasal katılım, entegrasyon politikaları, dil ve kimlik gibi birçok farklı perspektiften değerlendirerek bu alanda uzman insan kaynağı yetiştirmektir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Seminerlere kimler başvurabilir?

Göç ve diaspora alanına ilgi duyan herkes akademi programlarına başvurabilir.

İhtisas Seminerlerine bu konulara ilgi duyan ve bu alanlarda okuma ve araştırma yapan lisans son sınıf, ve lisansüstü öğrencileri ile ilgili alanlarda özel ve kamu kuruluşlarında çalışan uzmanlar başvurabilir.

Başvurular nasıl gerçekleşiyor?

Başvurular açıklanan tarihler arasında online olarak alınmaktadır.

Başvurular belirtilen tarihler arasında Göç Araştırmaları Vakfının İnternet sayfası üzerinden gerçekleştirilecektir.

Programlara Başvuru sonrası değerlendirme süreci nasıl işliyor?

Ön değerlendirme ve mülakat ile aday seçimi yapılıyor.

İlan edilen son başvuru tarihinin ardından adaylar ön değerlendirmeye tabi tutulacak ve sonrasında e­posta yoluyla mülakata davet edilecektir.

İhtisas seminerlerine katılım ücretli midir?

Ücretsizdir.

 

Seminerlerin tamamı ücretsizdir

Katılımcılardan neler bekleniyor?

Seminerlere yüzden 80 oranında katılım mecburiyeti vardır.

Seminerlere yüzden 80 oranında katılım mecburiyeti vardır. Seminerler kapsamında verilen okumaları zamanında yapılması beklenmektedir. Ayrıca katılımcılar seminerlerin sonunda makale hazırlamakla yükümlüdürler.

Program sonrasında sertifika veya katılım belgesi veriliyor mu?

Program sonrasında sertifika/katılım belgesi takdim edilecektir.

Derslere öngörülen oranda katılım sağlayan ve şartları yerine getiren katılımcılara program sonrasında sertifika/katılım belgesi takdim edilecektir.

İhtisas Seminerleri hakkında detaylı bilgiye nereden ulaşabilirim?

Göç Araştırmaları Vakfının İnternet sayfasında mevcuttur.

Programlar hakkındaki detaylı içerikleri Göç Araştırmaları Vakfının İnternet sayfasında mevcuttur.

KATILIMCI GÖRÜŞLERİ