Oğuz Kaan Çetindağ, Araştırmacı-Türkiye Diaspora Araştırmaları Merkezi(TÜDAM)

Göç Araştırmaları Vakfı’nda Hollanda’daki Türk Diasporası Konuşuldu

Dr.Buket Ökten Avrupa’da Türk Diasporası Hollanda Örneği üzerine konuştu

05 Mart 2020, Perşembe
- Göç Araştırmaları Vakfı’nda Hollanda’daki Türk Diasporası Konuşuldu

Göç Araştırmaları Vakfı 2020 yılı itibariyle göç ve diaspora konusunda uzman akademisyenlerle başlattığı konferans serileri kapsamında 27 Şubat Perşembe günü Dr. Buket Ökten’i konuk etti. Ökten’in 2019 yılında sunduğu doktora çalışmasına dayanan konferansın konusu Avrupa’da Türk Diasporası Hollanda Örneği idi.

Konferansa diaspora kavramının genel tanımıyla başlayan Ökten, Türkiye’nin son yıllarda diaspora politikaları konusunda önemli adımlar attığını ifade etti. Özellikle Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın kurulmasıyla Türkiye’nin yurtdışındaki diasporasına ağırlık vermeye başladığının altını çizen Ökten, Türkiye’nin ciddi bir diaspora potansiyelinin olduğunu ve bunlara yönelik politikalar geliştirdiğini ancak bu politikaların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hollanda özelinde Türk diasporasıyla sahada yaptığı çalışmalar ışığında ulaştığı bulguları da paylaşan Ökten’e göre diaspora ile Türkiye’nin bağının kuvvetlenmesi gerekiyor. Bununla birlikte Türkiye’nin Hollanda’daki Türk diasporasının barışçıl bir şekilde örgütlenmesi ve daha kapsayıcı politikalar üretmesi gerektiği Ökten’in ayrıca ulaştığı sonuçlar arasında. Son olarak Ökten, Avrupa’da ve Hollanda’da artan yabancı düşmanlığı ve İslamofobi’nin Türk toplumunu nasıl olumsuz yönde etkilediğini sahada karşılaştığı örneklerle açıkladı.

Dr. Buket Ökten’in konferansı katılımcıların soru ve görüşleriyle sona erdi.