Göç Araştırmaları Vakfı

Dr. Esra Sağlam ile Avusturya’daki Türk Diasporası

Göç Araştırmaları Vakfı’nda Gerçekleştirilen Etkinlikte Dr. Esra Sağlam Avusturya’daki Türk Diasporasını Anlattı 20 Şubat 2020, Perşembe

Göç Araştırmaları Vakfı bu yılın ilk etkinliğine Dr. Esra Sağlam’ın, “Diasporanın Gözünden Türk Diaspora Politikası-Avusturya Örneği” sunumu ile başladı. 2019 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde savunduğu doktora çalışmasına dayanan sunumunda Sağlam, Türkiye’nin diasporasına yönelik son dönemde yürüttüğü politikalar ve bu politikalara ilişkin diasporanın görüş ve değerlendirmelerini Avusturya’da yürüttüğü saha araştırması örneğinde ele aldı.

Sunumuna diasporanın genel bir tanımıyla başlayan Sağlam, diaspora sözcüğünün anlamının zaman içerisinde nasıl evrildiğine değinerek, Türkiye’nin yeni yeni şekillenmeye başlayan diaspora politikasında hangi aşamada olduğundan bahsetti. Sunumuna Avusturya’daki Türk diasporasıyla devam eden Sağlam, buradaki Türk diasporasının potansiyelini, etki üretme kapasitesini ve karşıladığı sorunları sahada yaptığı görüşmeler özelinde ifade etti.

Bununla birlikte, Türk diasporasının eğitim ve dil öğrenimi konusunda yaşadığı sorunlara değinen Sağlam; eğitim, dil ve donanım sorunlarının Türk diasporasının başlıca sorunları arasında olduğunu ifade etti. Sunumda ifade edilen diğer önemli bir sorun, Avrupa’da yükselen aşırı sağ akımlarla birlikte Avusturya’daki Türk ve İslam düşmanlığındaki tırmanışın Türk vatandaşlarının gündelik hayatlarını olumsuz yönde etkilediğiydi. Dr. Esra Sağlam’ın sunumu katılımcıların soru ve görüşleriyle sona erdi.