Shoirakhon Nurdinova, Araştırmacı-Türkiye Göç Araştırmaları Merkezi(TÜGAM)

Dünyada Yaklaşık 11 Milyon Göçmen Gittikleri Ülkelerde Ev Hizmetlisi Olarak Çalışıyor

Dünyada genelindeki 67 milyon ev hizmetlisinin 11.5 milyonu göçmenlerden oluşuyor. 21 Kasım 2019, Perşembe

Yüksek gelirli ülkelerde yaşlı nüfusun artmasına ek olarak kadınların işgücüne katılımı, geleneksel kadın statüsünde birtakım değişikliklere yol açtı. Bu değişiklikler sonucunda çocuk ve yaşlı bakımı, temizlik, ev işleri gibi sektörlerdeki emek talebi arttı. Bu nedenle söz konusu talep uluslararası göçü tetikleyen önemli bir unsur haline geldi. Uluslararası Çalışma Örgütü 2015 verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 67 milyon ev hizmetlisi bulunuyor. Bu sayının yüzde 17,2’sini ise göçmen ev hizmetlileri oluşturuyor.

Son yıllarda bireysel göç eden ve bağımsız çalışan göçmen kadınların sayısı da giderek artmakta. Göçmen kadınlar, toplam ev hizmetlilerinin yaklaşık yüzde 73’ünü oluşturuyor.

Uluslararası göçmen kadın ev hizmetlilerinin yüzde 24’ü Güneydoğu Asya ve Pasifik, yüzde 22,1’i kıta Avrupa ve yüzde 19’u Arap ülkelerinde bulunuyor. Buna ek olarak ev hizmetlisi olarak çalışan göçmen kadınlar genellikle komşu ülkelere göç ediyor. 1990’lardan itibaren Türkiye, başta komşularından olmak üzere eski Sovyetler Birliği ülkelerinden, ev hizmetlerinde çalışmak üzere gelen çok sayıda göçmene ev sahipliği yapıyor. Menşe-hedef ülkeler arasındaki maaş farklılıkları ve eski Sovyetler Birliği ülkelerine uygulanan esnek vize rejimi Türkiye’ye yapılan emek göçünü artıran faktörlerden yalnızca birkaçı.

Yıllara göre Türkiye’de ev hizmetlerinde çalışan yabancı sayısı

Kaynak: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından paylaşılan istatistiklere göre 2017 yılında Türkiye’de verilen 87.182 çalışma izninin 15.619’u yani yaklaşık yüzde 18’i ev hizmetlerinde çalışanlara verilmiş durumda. 2017 yılı verilerine göre, yatılı bakım hizmetlerinde çalışan göçmen sayısı toplamda 32 iken, insan sağlığı hizmetlerinde bu sayı 1574’e ulaşmış durumda.  Ancak bakım ve ev hizmetlerinde çalışanların, kayıt dışı olarak istihdam edilmelerinden dolayı asıl sayının daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.