Bahar Cebe, Araştırma Asistanı-Türkiye Göç Araştırmaları Merkezi (TÜGAM)

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Açıklandı

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı” Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

20 Kasım 2019, Çarşamba
- 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Açıklandı

“Eğitim”, “Sağlık”, “Adalet”, “Güvenlik”, “Çevre”, “Temel Hak ve Özgürlükler”, “Sivil Toplum Kuruluşları”, “Aile ve Kadın”, “Afet Yönetimi”, “Kültür ve Sanat”, “İstihdam ve Çalışma Hayatı”, “Dış Göç” gibi başlıklarda amaç ve hedeflerin paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 403 sayfadan oluşuyor.

Programın “Dış Göç” bölümünde, ülkemizde bulunan göçmenler ve yurtdışında yaşayan Türkiye kökenli göçmenler ele alınarak bu konular hakkında sayısal veriler paylaşıldı.

Programda “Dış Göç” hakkında paylaşılan veriler özetle şu şekilde:

– Öncelikle yurtdışında yaklaşık 6,5 milyon Türkiye kökenli göçmenin yaşadığı tahmin ediliyor.

-Yurtdışına göç eden Türk vatandaşı sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 137 bine ulaştı.

-2019 yılında yurtdışında yaşayan vatandaşların ülkeye bağlarını arttırmaya yönelik gençlik kampı, Diaspora Gençlik akademisi, Türkiye Stajları gibi çeşitli programlar düzenlendi ve bu programlara 3.500’ün üzerinde kişi katılım sağladı.

-2019 yılı verilerine göre Türkiye’deki göçmen sayısı 5 milyonu geçti. Bunun 3.7 milyonunu geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1.1 milyonunu ikamet izniyle Türkiye’de bulunan yabancılar, geri kalan kısmını ise uluslararası koruma altında olan kişiler oluşturuyor.

-Ülkemizde yaşayan geçici koruma altındaki Suriyeli nüfusun sadece 63 bini geçici koruma merkezlerinde yaşamakta olup, geri kalan Suriyeli nüfusun yaklaşık yüzde 79’u aralarında İstanbul, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa’nın bulunduğu 10 ilde yaşıyor.

-Suriyelilerin yüzde 39’unu 15 yaş altı çocuklar oluştururken, çalışma çağındaki nüfusun payı yüzde 59, yaşlı nüfusun payı ise yüzde 2 seviyesinde.

-Türkiye’deki Suriyelilerin doğurganlık hızı kadın başına 5,3 çocuk.

-Türkiye’ye 2010 yılında 9 bin olan uluslararası koruma başvuru sayısı, 2018’de 115 bine ulaştı. Türkiye bu başvuru sayısı ile AB (Avrupa Birliği) ve EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) ülkeleri arasında en çok uluslararası koruma başvurusu alan üçüncü ülke konumda.

-Türkiye’de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2010 yılında 33 bin iken bu sayı 2018 yılında 268 bine ulaşmış durumda. Yakalanan düzensiz göçmenler arasında Afganistan, Pakistan, Suriye ve Irak uyrukluklar yoğunlukta.

-Okul çağındaki 1,08 milyon Suriyeli çocuğun 685 bini eğitimine devam etmekte.

-Geçici koruma altındaki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının okula devamını teşvik etmek ve okul terk etme oranlarını düşürmek amacıyla 520 bin öğrenciye Şartlı Eğitim Yardımı [1]yapılıyor.

-Türkiye’nin ulusal kaynaklardan ülkedeki göçmenlere sağlamış olduğu yardım ve hizmetlerin maliyeti yaklaşık 40 milyar ABD doları olarak hesaplandı.

-Suriye’den Türkiye’ye yaşanan göç sonrasında Türkiye ve AB arasında Türkiye’deki Mültecilere Yardım Programı oluşturuldu. İki aşaması olan program Türkiye’deki mültecilerin insani ve kalkınmaya yönelik ihtiyaçları için toplam 6 milyar Euro tutarında yardım içeriyor. Programın ilk aşamasını oluşturan 3 milyar Euro tutarındaki destek kapsamında 72 proje için toplam 2,99 milyar Euro sözleşmeye bağlanmış ve 2,2 milyar Euro harcanmış durumda.  İkinci aşama kapsamında Haziran 2019 itibariyle 13 proje için 452 milyon Euro sözleşmeye bağlanmış ve 152 milyon Euro ödenmiş durumda.

Sonuç olarak söz konusu programda, ortaya çıkan veriler ışığında; göç yönetiminin kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve etkinliğinin arttırılması, uluslararası koruma ve geçici koruma altındakilerin sosyal hayata uyumunun arttırılması ve yurtdışında yaşayan Türkiye vatandaşlarının ülkeye bağlarının güçlendirilmesi için politikalar belirlenmiş gözüküyor.

[1] Nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen/göndermekte güçlük yaşayan ailelere, çocuklarının okula devam etmesi şartıyla, “Şartlı Eğitim Yardımı” yapılmaktadır.