Shoirakhon Nurdinova, Araştırmacı-Türkiye Göç Araştırmaları Merkezi(TÜGAM)

1 Ocak 2020’den İtibaren Özbekistan’da Göçmenlere Yönelik Çevrimiçi Kayıt Sistemi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Kararnamesi göre, labour-migration” (emek göçü) sistemi oluşturulacak

19 Kasım 2019, Salı
- 1 Ocak 2020’den İtibaren Özbekistan’da Göçmenlere Yönelik Çevrimiçi Kayıt Sistemi

31 Ekim 2019 tarihinde Özbekistan’da, bölümler arası yazılım ve donanım kompleksi “Birleşik Ulusal Çalışma Sistemi”nin uygulanmasına yönelik tedbirler hakkında Cumhurbaşkanı Kararnamesi yayınlandı. Kararnameye göre, 1 Ocak 2020’den itibaren, yurtdışına çalışmak için giden Özbeklerin çevrimiçi kaydı alınacak ve ulusal bir veri tabanı oluşturulacak. Ayrıca, Çalışma ve İstihdam Bakanlığı Altındaki Dış Çalışma Göç Acentesi Temsilcilikleri, Özbekistan Cumhuriyeti’nin büyükelçilikleri ve konsolosluklarındaki işçi göçü ataşesi tarafından Özbek vatandaşlarının istihdam ülkesinde çalışma koşulları, sosyal ve yaşam koşulları hakkında sistematik veri toplanacak. Toplanan bu veriler, “Birleşik Ulusal Çalışma Sistemi”ne dahil edilerek  “labour-migration” sistemi oluşturulacak. Söz konusu sistem, işçi göçü alanında daha kapsamlı araştırmalar yapmak, göçmenlerin sorunlarını belirlemek ve bu sorunlara çözüm üretmeyi amaçlıyor.

Kararname’nin önemli hususlarından bir diğeri, Özbekistan’da ilgili kurumlar (Yüksek ve Orta Eğitim Bakanlığı, Devlet Eğitim Kalite Kontrol Müfettişliği, Yüksek Beyan Komisyonu ve Devlet Yükseköğretim Kurumu) tarafından yurtdışından alınan yüksek öğrenim diplomasının tanınmasıdır. Buna ek olarak, Özbekistan’dan üniversite denkliği alan kişilerin elektronik veri tabanı oluşturulacak.

Yurtdışında çalışan Özbeklerin sayısının artmasıyla devlet vatandaşlarının haklarının korunması konusunda önemli adımlar atıyor. Örneğin, Özbekistan’da Eylül ayında göçmen işçilerin haklarını korunması ve onlara destek sağlanmasını amaçlayan Dış Göç Komisyonu kurulmuştu. Ayrıca, Özbekistan Cumhuriyeti Çalışma ve İstihdam Bakanlığının Rusya Federasyonu ve Kore Cumhuriyetinde Dış İşçi Göçü Acentesi temsilcilikleri de bulunmakta. Özbek göçmenlerinin yoğun yaşadığı diğer bir şehir olan İstanbul’da ise önümüzdeki sene bir temsilcilik açılması öngörülüyor. Yurtdışına çalışmak için giden Özbeklerin sayısının 3 milyondan fazla olduğu tahmin ediliyor, Türkiye’de bulunan Özbeklerin sayısı ise yaklaşık 300 bin civarında.