Murad Khashimov, Araştırmacı Asistanı-Türkiye Diaspora Araştırmaları Merkezi(TÜDAM)

Türk Girişimciler, E-Recidency(E-Oturum) Programıyla Estonya’da 544 Şirket Kurdu

Dijital teknoloji konusunda kayda değer bir ilerleme sağlayan Estonya, E-Recidency programıyla yurtdışındaki yatırımcıların dikkatini çekiyor. Türk girişimciler bu program sayesinde 2019 yılında Estonya’da 544 şirket kurdu.

18 Kasım 2019, Pazartesi
- Türk Girişimciler, E-Recidency(E-Oturum) Programıyla Estonya’da 544 Şirket Kurdu

Estonya geliştirdiği çeşitli projelerle dijital teknoloji konusunda kayda değer bir ilerleme sağladı. Avrupa Komisyonu Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi [DESI]’nin 2019 verilerine göre Estonya 28 Avrupa Birliği ülkeleri arasında 8’inci sırada yer alıyor.

Kaynak: Digital Economy and Society Index (DESI) 2019 Country Report: Estonia, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

“Bağlantı”, “Beşeri Sermaye”, “İnternet Servislerinin Kullanımı”, “Dijital Teknolojisinin Entegrasyonu” ve “Dijital Kamu Hizmetleri” gibi başlıkların değerlendirmesini içeren bu verilere göre Estonya birçok AB ülkesini geçmiş durumda.

Bununla birlikte, yine aynı rapora göre Estonya ekonomisinin sorunların başında, şirketlerin dijitalleştirilmemesi gelmekte. Estonya şirketleri hâlâ dijital teknolojinin sunduğu fırsatları tam olarak kullanamamakta. Bu nedenle Estonya bu zorluğu atlatmak adına bazı projeler başlattı. Bu projelerden birisi– E-Recidency (E-Oturum) programıdır.

2014 yılından itibaren dünyada ilk olarak uygulanan E-Oturum programı, yurtdışında bulunan girişimcilere resmî, dijital bir kimlik kazanma imkânı tanıyor. Bu kimlik türü vatandaşlık, vergi muafiyeti, oturma izni, Estonya’ya veya Avrupa Birliği’ne giriş izni, vizesiz seyahat hakkı vb. hakları sağlamıyor. Ancak e-oturum alan kişi oturduğu yerden Estonya’da bir AB şirketi kurma fırsatı yakalıyor.

Resmi istatistiklere göre bugüne kadar E-Oturum programına toplam 61.458 bin kişi başvurdu. 165’ten fazla ülkeyi kapsayan bu başvurular, Estonya’da yaklaşık 6 binden fazla şirketin kurulmasına yardımcı oldu.

Türkiye, e-oturum programından yararlanan ülkeler arasında ön sıralarda. 2018 yılında Türkiye’den programa yapılan başvurusu sayısı 1100 kişi iken, bu sayı 2019 yılında 2179’a kadar ulaştı.

Tablo 2: 2019 Yılında Ülkelerin E-Oturum Programıyla Kurduğu Şirket Sayısı

Kaynak: E-Residency, https://e-resident.gov.ee/dashboard/

İlgili istatistiklere göre Türkiye, Estonya’da E-Oturumla şirket kuran ülkeler arasında 4. Sırada gelmekte. 2018 yılında Türkiye’nin açtığı şirket sayısı 180 iken, bu sayı 2019 yılında 544 şirkete kadar yükseldi.

Kaynakça:

E-Residency, “What is e-Residency”, https://learn.e-resident.gov.ee/hc/en-us/articles/360000711978-What-is-e-Residency, (Erişim Tarihi: 02.11.2019).

E-Residency, https://e-resident.gov.ee/dashboard/, (Erişim Tarihi: 02.11.2019).