Shoirakhon Nurdinova, Araştırmacı-Türkiye Göç Araştırmaları Merkezi(TÜGAM)

Dünya Genelindeki İç Göçmen Sayısı 381 Milyona Ulaştı

Gallup Araştırma Şirketi, dünya genelinde, ülke içindeki göç hareketlerini araştırdı ve bununla ilgili rakamları açıkladı. Açıklamalar, yaklaşık 381 milyon kişinin son beş yılda ülkeleri içinde göç ettiklerini gösteriyor.

18 Kasım 2019, Pazartesi
- Dünya Genelindeki İç Göçmen Sayısı 381 Milyona Ulaştı

Gallup Göç Araştırmaları Merkezi, dünya genelinde, ülke içinde yaşanan göç hareketlerini araştırdı. Araştırma, 139 ülkeden yaklaşık 137 bin kişi üzerinden yapıldı. Araştırma sürecinde katılımcılara, son beş yıl içinde yaşadıkları ülkede bir yerden başka bir yere göç edip etmedikleri soruldu. Elde edilen sonuçlar, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en hareketli ülkeleri olduğunu gösteriyor. Bu ülkelerde iç göç oranı yüzde 25 civarında. Her dört Amerikalıdan biri, son beş yılda ülke içinde göç etmiş. Benzer şekilde iç göçün yüksek oranları Yeni Zelanda (%26), Finlandiya (%23) ve Norveç (%22) ülkelerinde görülmekte. Çin ve Venezüella gibi ülkelerde ise iç göç oranı, yüzde 5’in altında.

Şekil. Son Beş İçinde İç Göç Oranları

Kaynak: Gallup Araştırma Şirketi

Genel olarak, iç göç daha çok gençler arasında yaygın olmakla birlikte dünya genelinde, 15-29 yaş arası gençlerin yüzde 10’unun son beş yılda ülke içinde göç ettikleri görülüyor. Bu yaştaki gençlerin göçü genellikle daha iyi şartlarda eğitim alma arayışıyla ilgili.  Yaş ilerledikçe, örneğin kişi 50 yaşına geldiğinde göç etme olasılığı yarı yarıya düşer. Fakat Latin Amerika ülkelerinde göç etme olasılığı yaştan bağımsızdır.