Murad Khashimov, Araştırmacı Asistanı-Türkiye Diaspora Araştırmaları Merkezi(TÜDAM)

“Ortak Türk Tarihi” Kitabı Azerbaycan Okullarında Okutulacak

Uluslararası Türk Akademisi’nin (UTA) hazırladığı “Ortak Türk Tarihi” kitabı bu yıl itibarıyla Azerbaycan’ın 157 okulunda okutulmaya başlandı. İlgili kitap seneye tüm okulların eğitim programlarına dahil edilecek.

06 Kasım 2019, Çarşamba
- “Ortak Türk Tarihi” Kitabı Azerbaycan Okullarında Okutulacak

Uluslararası Türk Akademisi (UTA), 3 Ekim 2009 tarihinde Azerbaycan’ın Nahçıvan şehrinde düzenlenen Türk Dili Konuşan Devlet Başkanlarının 9. Zirvesinde yapılan öneri üzerine, 25 Mayıs 2010 tarihinde Kazakistan’ın başkenti Astana’da resmi olarak kuruldu. Akademi, kurulduğu 2010 yılından 2012 yılına kadar Kazakistan Cumhuriyeti’nin ulusal bir kurumu olarak faaliyet gösterdi. 23 Ağustos 2012 tarihinde Bişkek’te düzenlenen Türk Konseyi 2. Zirvesi’nde Kazakistan’ın ulusal kurumu olan Akademi’yi uluslararası bir teşkilat hâline getiren “Türk Akademisinin Kuruluşuna Dair Anlaşma” imzalandı. Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan ve Kırgızistan’ın kurucusu olduğu UTA, 27 Ağustos 2014 tarihinde uluslararası teşkilat statüsü kazandı. Bu yeni statüsü ile Akademi, Türk dünyasındaki ve öncelikle üye ülkelerin ortak bütün bilimsel ve eğitim-öğretim kurumlarını koordine etme görevini üstlendi. Ayrıca Akademi şu anda, başta üye ülkelerdeki bilimsel kuruluşların yanı sıra uluslararası düzeyde tanınmış birçok kuruluşla işbirliği yapıyor.

Uluslararası Türk Akademisi’nin temel amacı, Türk dünyası merkezli tarih, dil, edebiyat ve kültür alanında çeşitli araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları yaygın hâle getirmek. Akademi’nin temel faaliyetler alanları arasında “Ortak Türk Tarihi” önemli yer kaplıyor. Bu bağlamda, akademi bu alandaki tarihsel metinlere dayalı çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalardan biri “Ortak Türk Tarihi Kitabı” projesidir. Proje ilk olarak, “Eğitim, Bilim ve Kültürel İşbirliği” başlığı altında gerçekleşen, yine 2012 tarihli Türk Konseyi’nin 2. Zirvesi’nde ele alınmıştı.

Uluslararası Türk Akademisi, Ortak Türk Tarihi kitabını uzman bilim insanlarına Türk Konseyi üye devletleri için hazırlattı. Kitabın temel hedef kitlesini üye ülkelerin 8. sınıflarında eğitim gören öğrenciler oluşturuyor. Ortak Türk Tarihi kitabı dışında Akademi, akademik düzeyde yazılmış birçok kitap ve dergide çıkarmaya da devam ediyor.

Akademi, 3 Ekim 2019 tarihinde Bakü’de düzenlenen Türk Konseyi 7. Zirvesinde projeyle ilgili önemli bir adım daha attı. Zirvede, Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı yetkileriyle yapılan görüşmede, Ortak Türk Tarihi kitabının Azerbaycan eğitim programlarına dahil edilme kararı alındı. Buna bağlı olarak, Ortak Türk Tarihi kitabı bu yıl Azerbaycan’da 157 okulun 8. sınıflarında okutulmaya başlanacak, gelecek yıldan itibaren ise kitap ülkenin tüm okullarında programa konulacak.

Kaynakça:
T.C. Dışişleri Bakanlığı, “Türk Konseyi (Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi)”,(Erişim Tarihi: 24.10.2019).
Darhan Kıdırali, “Uluslararası Türk Akademisi”, Türk Cumhuriyetleri ve Topluluklar Yıllığı, Ed: Turgut Demirtepe & Murat Yılmaz, Ankara, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, 2015, ss. 599-600.
Mehmet Bıyıklı, “Ortak Kuruluşlar, İlişkiler ve İşbirlikleri”, Ed: Yunus Emre Gürbüz, 25 Yıllık Tecrübenin Ardından Türk Keneşi Bünyesindeki Ülkelerde Ortak Etkinlikler ve İş Birlikleri, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları/ORASAM Yayınları, Bişkek, 2018, ss. 72-73.
Mehmet Bıyıklı, “Türk Dünyası Ortak Kuruluşu Olarak Türk Akademisi Uluslararası Teşkilatı (TWESCO), Rolü ve İş Birlikleri”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Afro-Avrasya Özel Sayısı, 2016, ss. 405-406.
Uluslararası Türk Akademisi(UTA), “Türk Akademisi Başkanı Kıdırali, Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı İle Görüştü”, Twesco, (Erişim Tarihi: 24.10.2019).