Shoirakhon Nurdinova, Araştırmacı-Türkiye Göç Araştırmaları Merkezi(TÜGAM)

Özbekistan’dan Gidenlerin Sayısı Geçen Yıla Göre İki Kat Arttı

2018 yılında Özbekistan nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ı yurtdışına seyahat etti.

30 Ekim 2019, Çarşamba
- Özbekistan’dan Gidenlerin Sayısı Geçen Yıla Göre İki Kat Arttı

Özbekistan Devlet İstatistik Kurumu’nun yayınladığı 2018 yılına ait verilere göre Özbekistan’dan giden sayısı, 13 milyon 838 bin 6 yüz kişiye ulaştı. Bu sayı, bir önceki yıla nazaran iki kat artış gösteriyor.

Şekil. Özbekistan’dan giden sayısı

Kaynak: Özbekistan Devlet İstatistik Kurumu

Özbekistan’dan gidenler genellikle komşu ülkeleri tercih ediyorlar.  Gidenlerin yüzde 51.6’sı Kazakistan’a, yüzde 23.1’i Kırgızistan’a, yüzde 12’si Tacikistan’a, yüzde 8.5’i Rusya’ya, yüzde 1.3’ü Türkiye’ye seyahat ettikleri görülüyor.

Özbekistan’dan gidenlerin gidiş amaçları incelendiğinde, akraba ziyareti ve emek göçü başta gelen unsurlar arasında. Gidenlerin yaklaşık yüzde 57’si seyahat amacını akraba ziyareti olarak gösterirken, ikinci sırada yüzde 29.9’luk oranla çalışma amaçlı gidenler oluşturuyor. Yurtdışına temelli yerleşim için göç edenler yüzde 3.3, turizm amaçlı gidenler yüzde 2.9 ve eğitim amaçlı gidenler yüzde 0.4 olarak biliniyor. Buna ek olarak kısa süreli gidenler arasında iş seyahati yüzde 0.8’e, transit (aktarma) amaçlı geçiş yüzde 0.8’e ve tıbbi tedavi yüzde 0.4’e denk geliyor.

Gidenlerin cinsiyet dağılımına bakıldığında, giden erkek sayısının kadınlardan fazla olduğu görülüyor. Gidenlerin yüzde 57.8’i yani 8 milyon 2 bin 6 yüzü erkeklerden, yüzde 42.2’si yani 5 milyon 836 bini ise kadınlardan oluşuyor.